Hva kan de prosjekterende om energi i bygg?

Hvilke konsekvenser får de nye energikravene? På frokostmøtet Lavenergiprogrammet arrangerer den 21. januar, kan du høre Ferry Smits i Link Arkitektur fortelle hvilke endringer de måtte ha gjort dersom de skulle ha fulgt de nye energikravene i to allerede prosjekterte bygg.


Ferry Smiths i Link Arkitektur. Foto: HUNDVEN-CLEMENTS PHOTOGRAPHY

På frokostmøtet vil Ferry Smits gå gjennom to bygg Link Arkitektur har prosjektert: Ett sykehjem på 2500 m² bygget etter passivhusstandarden og en boligblokk prosjektert i tråd med kravene i “gammel” TEK 10.

Smits vil gjøre en analyse av hvilke endringer de måtte ha gjort dersom de skulle prosjektert disse to byggene i tråd med de nye energikravene.

Les mer om frokostmøtet

 

Nye energikrav gjelder alle bygningskategorier

– De nye energikravene skal gjelde alle nye bygg, fra det lille påbygget på 50 m² til Nasjonalmuseet med sine 70 000 m². For enkelte bygningskategorier kan det bli krevende å komme i mål med de nye energikravene, slår Ferry Smits i Link Arkitektur fast.

Smits har erfaring fra flere passivhusprosjekter og var sterkt delaktig i en av rapportene som Direktoratet for byggkvalitet fikk utarbeidet i forbindelse med utformingen av de nye energikravene.

 

Hvor mye kan de prosjekterende om energi i bygg?

En spørreundersøkelse blant 300 ingeniører og 200 arkitekter Lavenergiprogrammet har fått gjennomført viser at de prosjekterende fortsatt mangler grunnleggende kunnskap om bygging av passivhus og andre energieffektive bygg.

 

– Vi kan trygt slå fast at mange arkitekter og ingeniører må øke kunnskapsnivået nå som det er kommet nye regler, sier Christine Karlsen i Lavenergiprogrammet. Og frokostmøtet er jo nettopp en ypperlig anledning til å tilegne seg svært nyttig og verdifull kunnskap om de viktigste endringene i regelverket, legger hun til.

Spørreundersøkelsen fra Lavenergiprogrammet vil bli presentert i sin helhet.

DATO:    torsdag 21. januar

TID:        08:30 – 10:00

STED:    Næringslivets hus, Middelthunsgate 27, OSLO

Meld deg på her


Oppdatert 12.01.2016 15:53