Håndverkerbedrifter satser lite på opplæring

Håndverkere i små og mellomstore bedrifter går sjelden på kurs. Men når de gjør det, er det ofte leverandørleddet som står for opplæringen. Det kommer frem i en målgruppeanalyse som ble gjennomført av Ipsos MMI på oppdrag fra Lavenergiprogrammet og DIBK.


Mange håndverkere er opptatt av utvikling. I Byggenæringens nettskole kan håndverkere finne nettbaserte kurs.

– Vi ønsket blant annet å finne ut hvordan håndverkere tilegner seg ny kunnskap, hvordan bedriftsledere ser på kompetanseheving blant de ansatte og ikke minst hvilket forhold håndverkere har til energieffektivisering, sier Guro Hauge i Lavenergiprogrammet.

Rapporten er basert på 40 kvalitative dybdeintervjuer med norske og polske tømrere og elektrikere, deres overordnede samt representanter fra leverandørsiden.

LES OGSÅ:

Undersøkelse om læring blant håndverkere

 

Byggenæringens nettskole – et alternativ til tradisjonelle kurs?

I 2015 lanserte Entreprenørbedriftene Bygg og Anlegg (EBA) Byggenæringens nettskoleDer finner du nettbaserte kurs for deg som jobber i bygg- og anleggsnæringen. Foreløpig er det flest kurs i  HMS, slik som stilas, brannvern, og sikker bruk av håndholdte verktøy.  1. oktober lanserer imidlertid Lavenergiprogrammet og EBA e-læringskurs i de nye energikravene i byggteknisk forskrift.

– Undersøkelsen viser at håndverkere er lite digitale i arbeidshverdagen. Men andre undersøkelser vi har gjort, viser at håndverkere er like mye på nett og i sosiale medier som alle andre på fritiden. Vi tror derfor at e-læring kan være et nyttig verktøy for håndverkere som ønsker å holde seg faglig oppdatert, sier prosjektleder i Lavenergiprogrammet, Solveig Irgens.

 

Håndverkere opplever tidspress og konkurranse
Ikke overraskende viser analysen at håndverkere lærer gjennom å utføre konkrete arbeidsoppgaver. I tillegg kommer det fram at hvis det er noe de selv ikke kan, er kollegaer og sjefen viktige kilder til kunnskap. Bedriftene som er med i undersøkelsen satser sjelden på eksterne kurs og arrangementer. De har heller ingen systematisk plan for opplæring internt.

– Vi oppfatter at de vi har snakket med er opptatt av utvikling, men at få bedrifter er villige til å investere tid og ressurser i organisert kompetanseheving. Håndverkere i små og mellomstore bedrifter opplever et marked preget av tidspress, økt konkurranse og strenge krav til effektivitet. Det sier seg selv at kompetanseheving blir nedprioritert i en slik arbeidshverdag, noe vi får bekreftet i denne rapporten, sier konsulent i Ipsos MMI, Sara Thorvik Andersson.

I den grad bedriftene deltar i organisert læring, er det ofte leverandørene som står for opplæringen.

– Det er byggevareforhandlere, grossister og produsenter som utformer kunnskapsmateriell og skaper viktige møteplasser. Leverandørene er en viktig kilde til kunnskap som oppleves som troverdig og ikke minst tilgjengelig uten at det går utover produktiviteten, sier Thorvik Andersson.

 

Stort fokus på avkastning og risiko
Analysen viser at bedriftsledere er skeptiske til å betale for opplæring dersom det ikke fører til at bedriften får flere oppdrag med én gang. De fleste ønsker ikke å ta i bruk nye produkter og løsninger før de er godt utprøvd av andre.

– Det oppleves ikke som viktig at bedriften er «forut for sin tid». Snarere oppleves det risikofylt å følge nye trender. Både håndverkerne selv og leverandørene beskriver en konservativ og tradisjonell bransje hvor det kan være vanskelig å få gjennomslag for nyvinninger og aksept for nye måter å arbeide på.


Oppdatert 30.06.2016 11:03