Hva synes om du fagtreffet og hva vil du at fagtreffet skal handle om neste gang?

Takk for at du deltok på fagtreffet vårt om TEK17, avfall og inneklima i småhus. Har du to minutter? Da vil vi gjerne høre din mening!


Vi håper din deltagelse på fagtreff for nye energikrav ga deg ny innsikt som du kan bruke i din praktiske arbeidshverdag. Vi vil gjerne høre fra deg slik at vi kan bli bedre på innhold til neste gang.  Det hadde hjulpet oss stort om du deltok i denne raske spørreundersøkelsen, slik at vi får vite hva du mener. Undersøkelsen er anonym.

 

 

HTML Form Creator

Oppdatert 23.11.2017 15:37