Har du lyst til å lære bort det du kan om materialer?

Høsten 2018 skal Direktoratet for byggkvalitet arrangere fagtreff for håndverkere om materialer. Hvilke egenskaper har ulike materialer og hva bør du velge hvis du eller kunden din ønsker å unngå materialer som inneholder helse- og miljøskadelige stoffer? Nå er vi på jakt etter en eller flere dyktige kursholdere!


Tømrermester Torstein Lium Foto Torbjørn Tandberg
Tømrermester Torstein Lium i Bærum har spesialisert seg boligeiere som bokstavelig talt ønsker seg et løft, altså én etasje til. Lium har to lærlinger i bedriften sin og er vant til å forklare hva, hvordan og hvorfor. Dét ønsker vi oss av vår nye foredragsholder også! Foto: Torbjørn Tandberg

Fra og med 1. januar 2018 er Lavenergiprogrammet en del av Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). I løpet av de to siste årene har Lavenergiprogrammet arrangert 167 fagtreff for nærmere 6500 håndverkere over hele landet. Dette ønsker DiBK å fortsette med, også denne gangen i nært samarbeid med de største byggevarekjedene, lokale bransjeorganisasjoner og skoler.

Er du, eller kjenner du noen, som liker å lære bort?

Vi er på jakt etter fagpersoner som har erfaring med å lære bort, som har god kjennskap til utvalget av byggevarer som finnes på markedet og som har lyst, kapasitet og tid til å reise rundt i Norge for å holde foredrag og snakke med håndverkere, fortrinnsvis byggmestere /tømrere. I tillegg ønsker vi at du bidrar med å utvikle fagtrteffet sammen med oss.

Interessert, eller har du tips om noen du kjenner? Send oss en post!

 

Hva skal fagtreffet handle om?

I dag bruker bygg- og anleggsbransjen omtrent 40 % av alle materialressursene. Vi produserer, bruker og kaster unødvendig mye materialer som kunne vært utnyttet bedre, brukt om igjen eller gjenvunnet til nye materialer.

 

Fagtreffet vi arrangerer høsten 2018 skal derfor handle om:

  • Hvilke egenskaper har ulike typer materialer og hvordan får jeg dem til å vare lengst mulig?
  • Hvordan vet jeg at et materiale inneholder helse- og miljøskadelige stoffer?
  • Hvilke materialer finnes det mer enn nok av, og hvilke burde jeg bruke langt mindre av?
  • Hvilke materialer har lave klimagassutslipp?
  • Hvordan kan jeg unngå å sløse med materialer?
  • … og hvilke fordeler har egentlig jeg som byggmester av å vite mer om materialene jeg kjøper inn?

 

 


Oppdatert 09.04.2018 15:47