Har ikke prøvd seg på de nye energikravene

– Er det noen her som har bygget etter de nye energireglene ennå? Foredragsholder Eivind Kolstad stiller spørsmålet til en fullsatt sal med håndverkere som har funnet veien til Lavenergiprogrammets fagtreff hos XL Bygg Kullkompaniet i Drammen. Det blir stille i salen.


– Er det ikke pussig? 2016 var et overgangsår. Nå fra 2017 gjelder de nye reglene, men alle venter til det siste med å følge dem, sier foredragsholder Eivind Kolstad, og ser utover forsamlingen der 52 bransjefolk fyller benkeradene på fagtreff i regi av XL Bygg og Lavenergiprogrammet.

Håndverker? Meld deg på fagtreff her!

– Viktig å være oppdatert

Håndverkerne har forventninger om faglig påfyll og en lett forståelig gjennomgang av regelverket. De har vilje til å følge de nye reglene – og vil gjerne bygge enda bedre enn forskriften tilsier. Men for å få til endringer i praksis, må man ha kunnskapen på plass.

 

byggmester Ian Robert Whinnett
– Å være oppdatert er viktig. I dag håper jeg å finne ut av om jeg faktisk er oppdatert på de nye kravene, sier byggmester Ian Robert Whinnett. Foto: Torbjørn Tandberg/Lavenergiprogrammet

Lekkasjetall er den viktigste endring for håndverkeren

Selv om ingen på dagens fagtreff helt og fullt har bygd etter de nye energikravene, har flere bygget med lekkasjetall ned mot passivhuskravene på 0,6 luftskifter per time. Det nye kravet i byggteknisk forskrift (TEK 10) er 0,6 hvis du velger å følge tiltaksmetoden. Tidligere var kravet til lekkasjetall 2,5 luftskifter per time ved bruk av samme metode.

– Den største konsekvensen er at man nå må bygge skikkelig tett. Det krever at håndverkerne er nøye og at det er god samhandling mellom de ulike faggruppene. Nå kan ikke elektrikeren borre noen hull i ytterveggen etter at snekkeren er ferdig uten at det tettes omhyggelig, sier Kolstad, som til vanlig er teknisk sjef i Bolig Enøk.

Kolstad er leid inn av Lavenergiprogrammet for å holde foredrag om energikravene og om smart oppussing for håndverkere over hele landet. Totalt i 2016 og 2017 holder Kolstad og en kollega 75 foredrag.

Finn et fagtreff i nærheten av deg og meld deg på her
– Jeg forsøker å formidle hva energireglene betyr for de som bygger, sier Kolstad.
Han forklarer at de skjerpede kravene også har ført til større bevissthet i bransjen og bedre bygg. På fagtreffet viser han blant annet hvordan man kan oppnå et tettere bygg i praksis.

 

Sosial møteplass

Treffet er ikke bare fag, men også en sosial møteplass for bransjefolk der de kan utveksle erfaringer. For XL Bygg er treffet en måte å bli bedre kjent med kundene.

 

– Vi benytter anledningen til å invitere kundene våre på fagtreff. Det er både god markedsføring for oss, samtidig som vi ønsker å bidra til kunnskap og kompetanse hos de som bygger, sier butikksjef Espen Ellingsen i XL Bygg Kullkompaniet i Drammen. Foto: Torbjørn Tandberg/Lavenergiprogrammet

Deltakerne kommer hovedsakelig fra små og mellomstore håndverksbedrifter i Drammens-regionen.

– Vi opplever at kundene er opptatt av energieffektivisering. Selv om de fleste operer i ROT-markedet, kommer de likevel borti TEK´en, sier butikksjef Ellingsen. Han inviterer til ulike kundetreff én til to ganger i året. Denne gangen var det så mange påmeldt at det måtte flyttes fra butikken til et hotell i nærheten.

Håndverkere må tørre å gi råd om mer

Når huseieren først har spurt en byggmester om å vedlikeholde eller utbedre boligen, er vinduet åpent for å foreslå smarte, energitiltak samtidig

 

Even Solli tømrer i Byggmester Lars Lunda AS
– Det er vanskelig å presse på kundene utbedringer de ikke har bestilt. Vi gjør stort sett det kunden ønsker. Treff som i dag, gjør oss mer bevisste på hvilke energibesparende tiltak vi kan anbefale, sier Even Solli, tømrer i Byggmester Lars Lunda AS (t.v.). Foto: Torbjørn Tandberg/Lavenergiprogrammet

For å hjelpe tømrere som Solli å anbefale energitiltak har Lavenergiprogrammet utviklet nettløsningen SMART OPPUSSING. 

– Nettløsningen gir oversikt over de ulike bygningsdelene og hvilke energiløsninger du kan foreslå samtidig med utbedring av disse, slik som for eksempel å forlenge takutstikket når de likevel skal legge om taket på et hus. Da kan huseieren velge å etterisolere ytterveggen senere, sier prosjektleder for smart oppussing i Lavenergiprogrammet, Christine Molland Karlsen.

 

Hva betyr de nye energikravene for deg som prosjekterende?

Lavenergiprogrammet arrangerer frokostmøter for arkitekter, rådgivende ingeniører og andre som vil vite mer om hva de nye energikravene betyr i praksis for de prosjekterende,

Mer informasjon og påmelding:

 

Fagtreff hos XL Bygg Kullkompaniet i Drammen
52 lokale bransjefolk møtte opp da Lavenergiprogrammet og XL Bygg arrangerte fagtreff i Drammen 23. januar. På timeplanen stod de nye energireglene, samt tips om smart oppussing. Illustrasjonsfoto: Torbjørn Tandberg/Lavenergiprogrammet

Oppdatert 08.02.2017 13:35