Har det noe å si hvem som bor i et passivhus?

Hva har det å si for energiforbruket om en person bor i et passivhus eller et hus bygget etter dagens byggtekniske forskrift TEK 10?


Vi vet at folks vaner og livsstil påvirker hvor mye energi de bruker i husene sine. I forskningsprosjektet EBLE har vi stilt oss selv spørsmålet: Hjelper det å bygge passivhus? Hva hvis personene som bor i huset ikke bryr seg noen ting om hvor mye energi de bruker?

 

For å finne ut av dette har vi diktet opp tre ulike typer ”energipersonligheter” og bedt tidligere prosjektleder i EBLE-prosjektet, nå professor ved NTNU, Inger Andresen beregne hva deres vaner og uvaner har å si for energiforbruket.

 

Møt Hvermannsen, Slasken og Miljøengelen

Hva skjer med energibruken når disse tre flytter inn i et passivhus og i et TEK10-hus?

 

Familie
Familien Hvermansen lever livet sitt i tråd med standardverdiene i NS 3031 – standarden som brukes for å gjøre energiberegningen til et bygg. De har en gjennomsnittstemperatur over døgnet på 20,3 grader – året rundt. De skrur av og på lyset akkurat slik standarden sier og spiser middag kl 1700 hver eneste dag.
Slasken bryr seg ikke om strømregninger og lever det glade liv. Han liker å kunne gå i bar overkropp inne og gå barbent i huset sitt. Derfor har han en innetemperatur på 25 grader – døgnet rundt. Han nyter lange bad i badestampen sin og bruker hjemmekinoanlegget flittig. Slasken er litt mørkredd og liker at lyset står på rundt omkring i huset.
Dame med blomst
Miljøengelen derimot skrur alltid av dusjen når hun skal ha sjampo i håret. Hun slår av lysene i rom hun ikke oppholder seg i og foretrekker en innetemperatur på 19 grader. Hun har ingen nymotens kjøkkenmaskiner og bruker mormors gamle hjulvisp når hun baker kake.

 

Hvis vi alle hadde levd etter NS 3031…

Hvis Hvermansen bor i et TEK10-hus bruker han totalt 125 kWt per kvadrameter i året. Bor han i et hus på 160 m2 utgjør det et totalt energiforbruk på 20 000 kilowattimer i året. Hvis han derimot bor i et akkurat like stort passivhus, bruker han totalt 85 kwt per m2 i året, altså 13 600 kilowattimer i året.

Mørkredd mann med mange duppeditter og høy innetemperatur

Slasken bruker mye energi, men bor han i et passivhus er det grenser for hvor mye energi han klarer å bruke. Med et energiforbruk på 145 kwt per m2 i året, vil han bruke 23 200 kilowattimer i året. Hadde han bodd i et TEK10-hus hadde det sett en del verre ut: da hadde han kommet opp i 32 000 kilowattimer i året.

Den bevisste beboeren sparer mye energi

Miljøengelen er nøysom. Bor hun i et passivhus, ville kraftselskapet knapt merke at hun var hjemme. 50 kwt per m2 i året gir et årlig forbruk på 8000 i året. Tilsvarende ville hun brukt 14 400 kWt hvis hun hadde bodd i et like stort TEK10-hus.

 

Ja, det er store forskjeller i energibruk

Kort sagt: Ja, det betyr noe for energibruken å bo i passivhus. Jo mindre energi som trengs til oppvarming, jo større påvirkning får folks vaner og uvaner for den totale energibruken.

 

Gikk du glipp av frokostmøtet vårt om EBLE-prosjektet den 19. november? Meld deg på nyhetsbrevet vårt, så er du sikker på å få invitasjon til neste frokostmøte.

Forskningsprosjektet EBLE

I det norske forskningsprosjektet EBLE (Evaluering av Boliger med Lavt Energibehov) skal vi evaluere boliger på passivhus- og nesten nullenerginivå og sammenligne dem med boliger bygget etter gjeldende byggtekniske forskrift (TEK 10).

www.lavenergiprogrammet.no/forskning-pa-passivhus


Oppdatert 18.03.2016 14:58