Hva kan de prosjekterende om energi i bygg?

Passivhus blir forskriftskrav i 2015. Hvor mye kan de prosjekterende om energi i bygg? På frokostmøtet vårt den 16. april la vi fram resultatene fra en spørre undersøkelse som vi har fått gjennomført. Under finner du presentasjonen og link til rapporten.


3 byggingeniører
Hva kan de prosjekterende om energi i bygg? Svaret får du på Lavenergiprogrammets frokostmøte den 16. april. Foto: Høgskolen i Oslo og Akershus

Lavenergiprogrammet  har lagt fram resultatene av en spørreundersøkelse gjennomført blant 400 rådgivende ingeniører og arkitekter. Ut fra undersøkelsen ser vi at det er noen områder hvor det er viktig å heve kompetansen fremover.  Her er linkene til presentasjonen og spørreundersøkelsen som ble lagt fram på frokostmøtet

I spørreundersøkelsen svarer rådgivende ingeniører korrekt på 6,2 av 12 påstander om energi i bygg, mens arkitektene klarte 7 av 12 i snitt. Hvor mange riktige svar klarer du?

Her kan du ta den samme testen selv!


Oppdatert 25.06.2015 10:02