Hva motiverer håndverkere til læring?

6. februar inviterer vi deg til et faglig frokostmøte i Næringslivets hus. Temaet er læring og kompetanseheving blant håndverkere. I tillegg presenterer Lavenergiprogrammet sitt splitter nye materiell om smart oppussing.


Håndverker poserer på bilde
Lavenergiprogrammet og DIBK presenterer resultater fra en fersk undersøkelse blant elektrikere og tømrere 6. februar kl 08.00 -10.00 i Næringslivets hus på Majorstua. Foto: Torbjørn Tandberg

Hvordan tilegner håndverkere seg ny kunnskap? Hva motiverer dem til læring? Og hvilke leverandører av kunnskap har de tillit til? Dette får du vite mer om på frokostmøtet fredag 6. februar.

Frokostmøtet er rettet mot medarbeidere i private bedrifter, organisasjoner og myndigheter som leverer produkter eller tjenester til håndverkere og som vil vite mer om hvordan de kan nå denne målgruppen med ditt budskap.

Tid: fredag 6. februar kl. 08.00 – kl. 10.00
Sted: Næringslivets hus, Middelthunsgate 27, Oslo.
Arrangør: Lavenergiprogrammet og Direktoratet for byggkvalitet (DIBK)
Deltakelsen er gratis.

Legger fram resultater fra spørreundersøkelse blant elektrikere og tømrere

På oppdrag fra Lavenergiprogrammet og Direktoratet for byggkvalitet har IPSOS MMI gjennomført en kvalitativ målgruppeanalyse blant norske og polske håndverkere. Resultatene fra analysen vil bli lagt frem under frokostmøtet.
– Analysen ble gjennomført fordi vi ønsker å bli bedre på å formidle endringer i krav og regelverk til de som bygger. Det er over 100 000 håndverkere i bygg og anlegg i Norge og denne yrkesgruppen er sentral for å utvikle byggenæringen, sier direktør i Direktoratet for byggkvalitet, Morten Lie.

Ser ikke på seg selv som energirådgivere

Noe av det som kommer fram i undersøkelsen er at verken elektrikere eller tømrere ser på seg selv om rådgivere for huseiere innenfor temaet energi.
– En huseier vet ikke nødvendigvis hvilke energitiltak han kan kombinere med vanlig vedlikehold. Derfor må håndverkeren ha nok kunnskap om energiløsninger, slik at han kan gi gode råd til huseieren, sier daglig leder i Lavenergiprogrammet, Christine Molland Karlsen.

Lavenergiprogrammet lanserer ny nettløsning for smart oppussing

 

På frokostmøtet vil Lavenergiprogrammet presentere sine nye nettsider for smart oppussing. På de nye nettsidene vil det ligge informasjon og regnestykker som viser hvilke energitiltak det er smart å gjøre samtidig med vanlig vedlikehold.Nettsidene er laget slik at bedrifter og organisasjoner som driver opplæring eller informasjonsvirksomhet mot håndverkere kan bruke innholdet på sine egne nettsider eller i for eksempel brosjyrer.

Program:

Kl. 08.00
Kaffe og frokost

Kl. 08.30
Målsettingen med målgruppeanalysen ”Læring og kompetanseheving blant tømrere og elektrikere”. Hvorfor ble undersøkelsen gjennomført?
Morten Lie, Direktoratet for byggkvalitet

Kl. 08.40
Resultater fra målgruppeanalysen
Sara Andersson, Ipsos MMI

Kl. 09.00
Håndverkeren – noen sosiokulturelle kjennetegn. Presentasjon av data fra Norsk Monitor
Jan Paul Brekke, Ipsos MMI

Kl. 09.20
Hvordan skal Bygg21 bruke resultatene fra målgruppeanalysen?
Jørn Atle Forbord, Bygg21

Kl. 09.40
Hvordan få håndverkeren til å selge mer? Lavenergiprogrammet presenterer sitt nye materiell om smart oppussing og energieffektivisering.
Christine Karlsen, Lavenergiprogrammet


Oppdatert 23.06.2015 11:22