Hva ønsker du å lese om i 2018?

Nå har du muligheten til å si din mening om hvilke temaer du ønsker å lære mer om i 2018. Hva engasjerer deg mest? Hvor mener du byggebransjen har de største utfordringene når det kommer til kompetanse? Hva ønsker du selv å lære mer om?


Samarbeid mellom ventilasjonsmontør, rørlegger, elektriker og tømrer
Foto: Håkon Mæland

Fra 1. januar 2018 er det Direktoratet for byggkvalitet som skal videreføre Lavenergiprogrammets arbeid med å heve kompetansen i byggenæringen, blant annet innenfor temaer som energi og miljø. Vi vil gjerne vite hva du ønsker å lese om i nyhetsbrevet vi sender ut til håndverkere, arkitekter, rådgivende ingeniører, yrkesfaglærere og forelesere ved universiteter og høyskoler.

HTML Form Generator

Oppdatert 03.01.2018 14:24