Hvor mye er grønne bygg verdt?

”Grønne bygg” er i vinden. Men, hva vil det si at et bygg er grønt? Og finnes det flere grønnfarger ?


Illustrasjon grønne bygg
I kronikken ”50 shades of green” som stod å lese på NEnyheter tidligere i sommer, hevder Kjetil Gulbrandsen ved Høgskolen i Østfold at uten å vite hva som ligger i fargen ”grønn”, blir det vanskelig å vite hvilken verdi grønnfargen har.

– Hvis det skal være rimelig å forlange høyere leie for ”grønne” kontorlokaler, må det også være mulig å skille ”lysegrønn” fra ”mørkegrønn”, sier Gulbrandsen til Lavenergiprogrammets nyhetsbrev.

 

Forsker på merverdien av grønne bygg

Til daglig underviser Gulbrandsen i energi- og miljøfag ved Høgskolen i Østfold. Bak seg har han et langt yrkesliv som rådgivende ingeniør og autorisert BREEAM-revisor. I samarbeid med Grønn Byggallianse har han tatt initiativ til forskningsprosjektet ”Merverdien av grønne bygg”, nettopp for å finne ut hva som gir et bygg verdi og hvordan man kan sammenligne verdien av grønne bygg med tanke på salg og utleie.

 

I samarbeid med Grønn Byggallianse har Kjetil Gulbrandsen ved Høgskolen i Østfold tatt initiativ til forskningsprosjektet ”Merverdien av grønne bygg”.

Grønn jungel

I dag finnes det et utall merkeordninger og begreper som sier noe om hvor energieffektivt eller miljøvennlig et bygg er. BREEAM og energimerket er kanskje blant de mest kjente. Etter hvert er det også en del som har prosjektert etter de to standardene for passivhus, NS 3700 for bolighus og NS 3701 for næringsbygg. I tillegg har vi etter hvert fått begreper som

”plusshus”, ”nullutslippsbygg”, ”nullenergibygg” og ”aktivhus”. Forskningssenteret ZEB har forsøkt å definere ulike kategorier av nullutslippsbygg, avhengig av hva vi tar med i regnestykket – for eksempel utslipp fra materialer, utslipp, drift eller riving.

Se Lavenergiprogrammets ordliste for å se hva de ulike begrepene betyr 

 

Stor forskjell mellom de ulike BREEAM-kategoriene

Selv om BREEAM etter hvert er godt kjent i markedet, er ikke nødvendigvis de ulike kategoriene innenfor BREEAM-klassifiseringene det. En byggherre eller eiendomutvikler velger selv hvilke av de 70 emnene som skal inngå i sertifiseringen av bygget.

– Det er svært stor forskjell på grønnfargen til et bygg som samsvarer med 30% av oppnåelige poeng – som tilsvarer laveste klassifisering – og 85% som tilsvarer klassifiseringen «Outstanding», forteller Gulbrandsen.

 

Har du bevis for at bygget ditt er grønt?

Klassifiseringssystemer og merkeordninger hjelper deltagerne i et byggeprosjekt å dokumentere hvilke miljøambisjoner de prosjekterer og bygger etter.  Dette er vel og bra, sier Gulbrandsen, men hva skjer etterpå? Hva hvis bygget bruker langt mer energi enn beregnet eller brukerne er misfornøyde med inneklimaet?

– Skal et bygg virkelig være grønt,er det hvordan bygget fungerer i driftsfasen som teller – ikke hvordan det så ut på tegnebrettet, mener han. Utfordringen ligger i å avdekke hvordan bygget fungerer i drift og om dette samsvarer med det som ble lovet i forkant. Denne bevisførselen må vi legge til rette for i prosjekteringsfasen, understreker Guldbrandsen.

Med dette mener han det er viktig å bestemme seg for hva man skal måle, hvem som skal ha tilgang på de ulike måledataene og hva man skal bruke måledataene til.

– Det er ikke før vi vet hvordan bygget fungerer i driftsfasen, at vi vet om det grønne potensialet faktisk blir utløst og om grønnfargen faktisk har en verdi – for leietaker og byggherre, avslutter Gulbrandsen.

LES OGSÅ:

“50 shades of green” – kronikk av Kjetil Gulbrandsen, Høgskolen i Østfold

 

 


Oppdatert 25.08.2016 11:16