Kompetansemål innen energi for utførende

Rambøll AS har laget en rapport som angir hva ulike profesjoner av utførende må kunne for å oppføre nybygg på nesten nullenerginivå/passivhusnivå, rehabilitere eksisterende bygninger til meget høy energistandard og installere fornybare varme- og kjølesystemer i eksisterende bygg.


Build Up Skills prosjektet
Utredningen om kompentasemål er en del av Build Up Skills prosjektet

Gjennom EU-prosjektet Build Up Skills skal EØS-landene utarbeide en analyse med oversikt over utdanning, etterutdanning og kompetanse på energiområdet blant ulike profesjoner blant de utførende i byggenæringen. I Norge er Lavenergiprogrammet prosjektleder for arbeidet.

En viktig del av prosjektet er å gjøre en vurdering av dagens kunnskaper blant håndverkere for sammenligne kompetanse de vil trenge i fremtiden. For å få innspill til kompetansemål for ulike profesjoner blant de utførende har Rambøll AS utarbeidet en rapport for Lavenergiprogrammet. I rapporten beskrives kompetansemål for de ulike yrkesgruppene med tanke på:

  • Oppføing av nybygg på nesten nullenerginivå / passivhusnivå
  • Rehabilitering av eksisterende bygninger til meget høy energistandard
  • Installasjon av fornybare varme- og kjølesystemer i nye og eksisterende bygg

Arbeidet er basert både på innspill fra en rekke bransjeorganisasjoner og Rambølls egne erfaringer fra prosjekter. Dette er supplert med innspill fra en byggentreprenør og en teknisk entreprenør. Kompetansemålene skal nå brukes videre inn i Build Up Skills. Rapporten fra Rambøll omfatter kompetansemål for tømrere, murere, elektrikere, betongarbeidere, taktekkere, rørleggere, kuldemontører, blikkenslagere og glassarbeidere.

Rapporten finnes i Lavenergiprogrammets kunnskapsbase.


Oppdatert 24.06.2015 14:43