Krav til energiforsyning behandlet i Stortinget

10. mai ba Stortinget om at Regjeringen endrer forskriften slik at 60 % av netto varmebehov for bygg over 1000 kvadratmeter kan dekkes av annen energiforsyning enn direktevirkende elektrisitet.


Kravet om fleksibel energiforsyning i byggteknisk forskrift har vært gjenstand for diskusjon både før og etter at de nye energikravene i byggteknisk forskrift (TEK 10) trådte i kraft 1. januar.

LES OGSÅ: Dette er de nye energikravene i TEK10
Stortingsvedtaket betyr at Regjeringen nå må endre § 14 – 4 nr. 2 i byggteknisk forskrift (TEK 10) slik at de største byggene må dekke mesteparten av oppvarmingsbehovet gjennom for eksempel ulike typer varmepumper eller solfangere. Hvor lang tid det vil ta å endre forskriften er usikkert.

Bakgrunnen for Stortingets vedtak er et ønske om en helhetlig tilnærming til energibruk i bygg. Dersom det finnes gode alternativer, mener Stortinget at høyverdig elektrisitet ikke bør brukes til oppvarming eller kjøling.

I klimaforliket fra 2012 ble alle partiene på Stortinget med unntak av Frp, enige om  å innføre passivhusnivå fra 2015 og nesten-null-energinivå fra 2020. Stortingsvedtaket er et skritt mot å videreutvikle og forbedre løsninger det vil være behov for i framtidas bygg.

De kommunene som har vedtatt tilknytningsplikt til fjernvarmeanlegg skal ha muligheten til å pålegge utbygger å installere varmeanlegg som kan utnytte fjernvarmen.
Disse endringene blir først gjeldende når Regjeringen har endret forskriften.

Les mer om kravene til energiforsyning på Dibks nettsider:


Oppdatert 23.05.2016 13:53