Lær deg prosjektering av passivhus

Nye energiregler (TEK 15) skal på høring før året er omme. Det tar en stund før de nye reglene trer i kraft, , noe som gir deg tid til å oppdatere deg på hvordan prosjektere passivhus. Lavenergiprogrammet forteller deg hvordan.


Bengt
Bengt Micnhaelse i BGM Arkitekter og Thomas Orskaug i Treteknisk holder kurs i prosjektering av passivhus under kursdagene ved NTNU 8.-9. januar 2015.Foto: BGM Arkitekter AS

Delta på kurs i prosjektering av passivhus 8.- 9. Januar i Trondheim

Under Kursdagene ved NTNU 8. – 9. Januar kan du delta på Kurs i prosjektering av passivhus som er utviklet av Lavenergiprogrammet i samarbeid med NITO, Tekna, NAL, Entreprenørene Bygg og Anlegg (EBA) og  Arkitektbedriftene. Kursholdere er arkitekt Bengt Michaelsen og  siv.ing. Thomas Orskaug fra Treteknisk.

Kurset vil gi deg en innføring i prosjektering av passivhus og vil ha fokus på boliger og trekonstruksjoner.
Meld deg på kurs i prosjektering av passivhus her

Målgruppe: 
Ingeniører, arkitekter og andre som er involvert i prosjekteringsfasen.

Dette vil du lære om:
•    Hvilke krav stilles til et passivhus – gjennomgang av NS 3700 og NS 3701
•    Energidesign
•    Energiberegninger
•    Energimerkeordningen
•    Inneklima og innemiljø
•    Tekniske installasjoner
•    Bygningsfysikk
•    Byggeteknikk
•    Byggeprosess

Meld deg på kurs i prosjektering av passivhus her

Følger du kurset dag 1, og dag 2 sesjon 1 kan du avslutte kurset med en test (får med hjem). Dersom du består testen vil du bli oppført i Lavenergiprogrammets register over rådgivere i prosjektering av passivhus.

Bestill boka “Prosjektering av passivhus”

Boka “Passivhus for prosjekterende” tar for seg hvordan prosjektere og bygge passivhus. Boka gir en grundig innføring i energiberegninger, byggeteknikk, innemiljø, ventilasjon , samt energikilder og varmeløsninger. Du finner også eksempler på norske passivhus. Boka er skrevet av Sintef og Rambøll i samarbeid med Lavenergiprogrammet. Bengt Michaelsen i BGM arkitekter har bidratt med kapittelet om energidesign. Den tredje utgaven av Prosjektering av passivhus ble utgitt i november 2013 og er oppdatert i tråd med endringene i NS 3700.

Bestill boka ”Prosjektering av passivhus” her


Oppdatert 23.06.2015 11:29