Lanserer nytt undervisningsmateriell 27. mai

Lavenergiprogrammet har utviklet et nytt digitalt læremiddel om energieffektiv bygging. Materiellet blir lansert onsdag 27. mai på et fagseminar for yrkesfaglærere.


elever bygger passivhus
Magne Knutsen Asdal er lærer i bygg- og anleggsteknikk ved Sam Eyde videregående skole i Arendal. Han kommer til fagseminaret den 27. mai for å fortelle om hvordan man kan lykkes med skoleprosjekter hvor elever bygger passivhus i samarbeid med lokalt næringsliv og kommunen.

I samarbeid med NDLA, som utvikler digitale læremidler for elever i den videregående skolen, har Lavenergiprogrammet utarbeidet et undervisningsopplegg om energieffektivisering som alle videregående skoler kan bruke.
– Det stilles stadig strengere krav til byggenæringen om å bygge energieffektivt. Undervisningsmateriellet vårt gjør det enkelt for lærere å undervise i energieffektiv bygging, og på den måten sette elevene sine i stand til å bygge framtidas bygg, sier Guro Hauge i Lavenergiprogrammet.

Les mer om samarbeidet her.

Yrkesfaglærere er invitert til seminar 
Det nye undervisningsmateriellet skal lanseres på et fagseminar for yrkesfaglærere onsdag 27. mai. Samtidig vil forskere fra Sintef Byggforsk fortelle om siste nytt innen energieffektiv bygging og krav til passivhus og nullutslippsbygg. Deltagerne får også høre “oppskriften” på flere vellykkede skoleprosjekter hvor elever bygger passivhus i samarbeid med kommunen og lokalt næringsliv.

Du kan melde deg på fagseminaret her.

Teoretisk og praktisk tilnærming
Undervisningsmateriellet består av to deler: et tverrfaglig undervisningsopplegg for vg1 der elevene får en generell innføring i hva energieffektivisering går ut på, og et mer praktisk rettet fordypningsmateriale.
– Vi har tatt i bruk både fagtekster, bilder, tegneserier og film for å forklare sentrale begrep innen energieffektivisering. Temaer som yrkesstolthet og samarbeid er også viktige. Skal man lykkes å bygge energieffektivt, er man nødt til å samarbeide på tvers av fag, sier Erik Wang i NDLA.

Undervisningsmateriellet som legges ut på ndla.no vil være fritt tilgjengelig for alle. Det kan deles og bearbeides. Redaksjonen i NDLA og Lavenergiprogrammet vil jobbe for å oppdatere stoffet etter hvert som utviklingen går videre.

Ønsker du å vite mer om det nye undervisningsmateriellet, kan du ta kontakt med Guro Hauge i Lavenergiprogrammet på telefon 918 78 318 eller epost:guro@lavenergiprogrammet.no.


Oppdatert 23.06.2015 09:51