Lavenergiprogrammet er tildelt Lambda-prisen

Isolasjonsprodusentenes Forening (IPF) har valgt å tildele årets Lambdapris til Lavenergiprogrammet.


Lambdaprisen 2016 Lavenergiprogrammet
Styreleder i Isolasjonsprodusentenes Forening, Torkel Wæringsaasen overrakte onsdag Lambdaprisen til Solveig Irgens i Lavenergiprogrammet.

– Vi føler oss veldig beæret over å motta en slik gjev pris, sa Irgens da hun tok i mot prisen på vegne av Lavenergiprogrammet.

– Lavenergiprogrammet når ut med kunnskap om energieffektivisering til håndverkerne. Det har vi som produsenter merket spesielt den siste tiden når Lavenergiprogrammet har turnert landet rundt med fagtreffene sine, sa styreleder i Isolasjonsprodusentenes Forening, Torkel Wæringsaasen under utdelingen.

Lavenergiprogrammet utvikler læremidler som skal bidra til å heve kompetansen i byggenæringen om energieffektivisering av og energiomlegging i bygg. Programmet er et samarbeid mellom statlige etater og byggenæringens organisasjoner. Programmet ble etablert i 2007 og avsluttes i år. Direktoratet for byggkvalitet vil føre Lavenergiprogrammets arbeid videre.

 

Isolasjonsprodusentenes Forening (IPF)

Isolasjonsprodusentenes Forening (IPF) er en bransjeorganisasjon som består av 13 av de største og ledende produsentene og leverandørene av bygningsisolasjon i Norge.

 

Om Lambda-prisen

Foreningen, som ble startet i 1964, deler hvert år ut Lambdaprisen. Prisen, som er en skulptur utformet av kunstneren Reidar Finsrud, kan i følge statuttene gis til virksomheter eller personer som har utmerket seg spesielt når det gjelder:

  • Nyvinning innen bruk av isolasjonsmaterialer
  • Reduksjon av energibruk i bygninger og installasjonerr
  • Medvirkning til fremme av den generelle bruken av isolasjonsmaterialer

 

Tidligere vinnere:

2009: Tor Helge Dokka, SINTEF Byggforsk

2010: Mesterhus Norge

2011: Bengt Gunnar Michalsen i BMG Arkitekter

2012: Jadarhus AS

2013: OBOS Nye Hjem

2014: Ferry Smits, Rambøll

 

Les mer på Isolasjonsprodusentenes nettside: http://www.ipf.as/index.htm

 


Oppdatert 06.04.2017 09:15