Lavenergiprogrammet utvikler passivhuskurs

Programmet jobber nå med å utvikle et passivhuskurs bestående av fagmoduler som kan settes sammen til kurs for ulike målgrupper. Prosjektet har vært ute på anbud, og SINTEF Byggforsk med Rambøll som underleverandør er valgt til å gjennomføre prosjektet.


Villa Stoknes er Oslo første passivhusbolig.
Villa Stoknes er Oslo første passivhusbolig. Nå skal flere få mulighet til å lære å bygge passivhus. Foto: Stein Stoknes/ Future Built

Prosjektet skal utvikle kurskompendium og et kursopplegg om bygninger på passivhusnivå. Fokus vil være på nybygg både bolig og yrkesbygg. Kursopplegget skal favne flere målgrupper og inneholde både generell kunnskap om passivhus og en mer fagspesifikk del. Det skal være praktisk rettet og gi et godt grunnlag for å gjennomføre et byggeprosjekt med krav om passivhusstandard. Målgruppene for kurset vil være byggherre/tiltakshaver, rådgivende ingeniører og prosjekterende arkitekter og utførende byggfag.

Fagtemaene for kursmodulene vil være: introduksjon til passivhus, energiforsyning- bruk og komfort, energiberegninger, klimatilpassede konstruksjoner- bygningsfysikk og fukt, inneklima og ventilasjon, arkitektur- bygningsintegrering av energiforsyning og dagslys, prosjekterfaringer og byggeprosess, referanseprosjekter og forståelse for gode byggetekniske detaljer.

Kursmodulene kan settes sammen av organisasjoner og bedrifter, tilpasset deres opplegg og målgruppe.

Kursmodulene skal være ferdig til 1. mai 2012.

Det skal settes ned en referansegruppe for prosjektet bestående av byggenæringen. Er du interessert ta kontakt med Guro Hauge på guro@lavenergiprogrammet.no


Oppdatert 23.06.2015 09:20