Mindre teknikk, takk!

Tekniske anlegg har blitt for kompliserte og kostbare. Levetiden på de tekniske installasjonene blir stadig kortere. Nå ønsker byggeiere enklere teknikk.


Byggeieren har kanskje investert i et avansert anlegg som skal gi lavt energibruk og godt inneklima – men opplever ofte at det ikke fungerer eller er vanskelig å drifte. Slike frustrasjoner er hverdagen for mange byggeiere, ifølge Grønn Byggallianse. Avantor er en av dem.
– Vi ønsker å fjerne unødvendig teknikk og gå over til enklere løsninger, for det har blitt for komplisert, sa forvaltningsdirektør Roy Frivoll på seminaret Less is more? 30 mars.

 

Mens energigjerrige bygg med lite vekt på arkitektur ikke er lette å leie ut, er estetiske bygg særdeles attraktive i leiemarkedet, ifølge forvaltningsdirektør Roy Frivoll i Avantor. Foto: Hilde Kari Nylund

Heller varige tiltak

Dessuten er trenden i leiemarkedet stadig kortere kontrakter – og leietakere som skal ha alt nytt. Når nesten alt inn til betongen må rives ut fra gulv, vegger og tak, forsvinner også mye av teknikken som er bygget inn.
– Vi vil heller bruke penger på varige tiltak, og forenkle det som stadig må byttes ut, poengterer Frivoll. Avantor vil heller investere mer i arkitektoniske og estetiske kvaliteter – noe Frivoll mener man har glemt i flere nyere bygg med rekorder i lav energibruk.
– I et marked er dette ingen fest å få leid ut, mens estetiske bygg er særdeles attraktive, understreker han.

Pilotprosjekt i Nydalen

Nå skal Avantor teste forenkling til gangs med Gullhaug Torg i Nydalen, og resultater fra skisseprosjektet ble presentert på Less is more?-seminaret. Kontordelen av dette kombinasjonsbygget planlegges med naturlig ventilasjon, etter inspirasjon fra 2226-bygget i Lustenau i Østerrike. Enklere tekniske installasjoner betyr slett ikke enklere prosjektering, og det krever samarbeid på tvers av fagene. Arkitekt Tine Hegli fra Snøhetta omtaler spøkefullt VVS-rådgiver Arnkell Petersen fra Erichsen & Horgen som gissel i designteamet for Gullhaug Torg.
– Det har vært utrolig nyttig; slik har vi fått hele diskusjonen inn i gruppa, sier Hegli.

Kombinert kontor-, forretnings og boligbygg fordelt på to bygningskropper.
Avantors kombinasjonsbygg Gullhaug Torg 2 får blant annet naturlig ventilasjon i kontoretasjene, vannbåren varme og kjøling forsynt av geovarmepumper, og solceller på taket. Illustrasjon: Snøhetta/MIR.

Betong: en mulig klimabombe

Naturlig ventilasjon med automatisk lufting forutsetter for eksempel mye automasjon. Og det å forenkle tekniske anlegg krever ofte mye termisk masse til å lagre varme og kjøling over døgnet. Da er betong er et vanlig valg.
– Vi må måle alternativene opp mot hverandre på utslippsbasis. Betong kan komme som en bombe, sier Hegli. Hun poengterer at fornuftig arealbruk er like viktig som ventilasjonskonsept, og termisk masse og akustikk er sentrale temaer i prosjektet.
– Det kommer mye mer innovasjon ut av diskusjonene enn ventilasjon alene, poengterer Hegli.

Nok et verktøy

Petersen ser på sin side ikke naturlig ventilasjon som VVS-bransjens død, men som nok et verktøy rådgivere må mestre.
– Med naturlig ventilasjon blir interaksjonen utrolig mye mer kompleks, og vi må være utrolig mye mer dyktige. Vi må sette sammen dyktige team; det er ikke en selvfølge at alle er i stand til å møte utfordringene på en fornuftig måte, sier han.  Avantor-prosjektet handler om å tøye grenser og finne smertegrensene – både i forhold til teknisk forskrift og krav i Arbeidstilsynets veileder 444.
– Vi må gjøre en del arbeid for å dokumentere løsningene, sier Petersen.

Slik prosjekterer du et energieffektivt ventilasjonsystem i yrkesbygg

 

Temperatur og relativ fuktighet viktigere for inneklima enn luftmengder?

En av forutsetningene for løsningene som er valgt, er å tenke annerledes om inneklima. 
– Temperatur og relativ fuktighet er mye viktigere enn luftmengdene for opplevd luftkvalitet, sier sjefsrådgiver Tor Helge Dokka i Skanska Teknikk, som er med i designteamet.
Dokka viser blant annet til forskningsresultater fra Danmark som han mener støtter det å tillate lavere luftmengder i perioder.

Sturla Ingebrigtsen, fagdirektør ventilasjon i GK Inneklima, er skeptisk til lavere luftmengder. Ingebrigtsen viser blant annet til en rekke studier som fastslår at produktiviteten øker med økende luftmengde, og utfordringer med pollen når friskluft ikke filtreres.
 Skal vi garantere inneklima, ser jeg ikke annet enn at vi må bruke balansert mekanisk ventilasjon, mener Ingebrigtsen.

Mekanisk ventilasjon er ingen garanti for godt inneklima

Dette er ikke riktig, ifølge professor Per Heiselberg fra Universitetet i Aalborg: En mekanisk ventilasjonsløsning sikrer heller ikke at kravene til  inneklima overholdes.
– Den er prosjektert  etter noen forutsetninger. Hvis ikke forutsetningene holder, holder heller ikke løsningen, poengterer Heiselberg, som mener ventilasjonsbransjen i altfor mange år har hatt fokus på luftmengder, ikke inneklima.
– Først nå har man begynt å se på at man ikke bare skal levere luft, men levere inneklima. Det er en god ting at vi får et bredere fokus, sier Heiselberg.

FAKTA om forskningsprosjektet Naturligvis

Less is More?-seminaret ble arrangert av Grønn Byggallianse, Futurebuilt og forskningsprosjektet Naturligvis (Naturlig klimatisering av fremtidens energieffektive kontorbygg). Det er et ledet av Skanska og finansiert av Norges forskningsråd.

Andre partnere er Snøhetta, Sintef Byggforsk, FutureBuilt, Avantor, Lindab, AJL, Rockfon, Acusto, Unicon, Brekke&Strand, Fokus Rådgivning, OPAK, Erichsen & Horgen og WindowMaster. Målet er å utvikle kunnskap, konsepter, teknologier og strategier for naturlig klimatisering av bygninger som vil redusere

Futurebuilt: Her kan du laste ned presentasjonene fra seminaret “Less is more”


Oppdatert 28.09.2017 15:00