Ny støtteordning til grønne bygg

Nå kan du få støtte fra Enova til konseptutredninger for grønne energiløsninger i bygg og områder. Første søknadsfrist er allerede 15. april.


I den første utlysningsrunden til Enovas nye støtteprogram for konseptutredninger vil løsninger mellom bygg bli prioritert. For å få støtte, må konseptet som blir utredet planlegges for bruk i konkrete bygg eller områder.

– Vi ser at en del innovasjonsprosjekter strander på idestadiet fordi det er for stor usikkerhet knyttet til dem. Usikkerheten gjør at beslutningstakerne i stedet velger velkjente løsninger. Gjennom det nye programmet Støtte til konseptutredninger for grønne bygg og områder vil vi bidra til utredninger som skaper et bedre beslutningsgrunnlag, og gjennom det forhåpentligvis bidra til mer innovasjon, sier fungerende markedssjef for yrkesbygg i Enova, Magni Fossbakken.

Les mer om Støtte til konseptutredning på Enovas nettsider

 

Søknadsfrist 15. april

Støtteprogrammet utlyses som en konkurranse, og den første fristen for å søke er allerede 15. april. For de som ikke når opp i første runde, blir det nye muligheter i juni, september og november. Enova kan gi inntil 1 million kroner i støtte gjennom den nye konkurransen, men dekker maks 50 prosent av kostnadene.

Enova gir penger til fem typer  løsninger

 

  1. Løsninger mellom bygg som ser energisystem og løsninger i et områdeperspektiv
  2. Løsninger utenpå bygg: Arkitektur og fasadeløsninger som isolering, vindu, fasadeintegrerte solceller, mørtel
  3. Løsninger inne i bygget: F.eks. tekniske systemer, klimatisering, ventilasjon, lys
  4. Måling og styring
  5. Bygg med forenklede systemløsninger

– Vi har valgt områder hvor vi ser et behov for mer innovasjon. På veien mot lavutslippssamfunnet er det viktig at bygge- og energibransjen får fram enda flere energismarte og konkurransedyktige løsninger .Bransjen har selv etterlyst et slikt tilbud, så vi håper at de som sitter på gode konsepter griper muligheten, sier Fossbakken.

Se også Lavenergiprogrammets oversikt over støtteordninger for energieffektive bygg

Kriterier for støtte

I den første utlysningsrunden vil løsninger mellom bygg bli prioritert. For å få støtte, må konseptet som blir utredet planlegges for bruk i konkrete bygg eller områder. Søkerne må samtidig dokumentere at løsningene innebærer et vesentlig sprang fra etablert praksis.

De viktigste kriteriene som de konkurrerende søknadene vil bli vurdert etter, er:

  • prosjektenes nytteverdi
  • kunnskapsgenerering
  • støttebehov.

 


Oppdatert 29.03.2016 13:01