Nye energikrav for laftede bygninger fra nyttår

1. januar blir det mulig å omfordele varmetapet i bygninger med laftede yttervegger. Dette forutsetter at du følger mimimskravene til energieffektivitet i denne typen bygninger.


middelalderlaft fra Telemark
Det har blitt laftet i Norge i over 1000 år. Ingen annen konstruksjon har dominert byggeskikken i samme grad. Frem til 1900-tallet var laftet praktisk talt enerådende. Det laftes fortsatt, men i mindre utstrekning og med annet verktøy. Kilde:byggogbevar.no Bildet viser middelalderlaft fra Telemark. Foto: Sigrid Murud

I boligbygninger kan du omfordele mellom ulike tiltak så lenge energirammen ikke øker – og så lenge du oppfyller minimumskravene til energieffektivitet. Fra nyttår blir dette mulig også for bygninger med laftede yttervegger.  For å sikre at bygningskroppen holder en minstestandard får bygninger med laftede yttervegger også egne minimumskrav til energieffektivitet.

Endringene gjøres i byggteknisk forskrift (TEK) § 14-5 fjerde ledd og i § 14-3 og trer i kraft 1. januar 2018.  Oppdatert forskrift og veiledning finner du på dibk.no etter nyttår.


Oppdatert 21.12.2017 13:19