Nye krav – nye muligheter

Elentreprenørene nå må komme seg ned av gjerdet og gripe mulighetene som de nye energikravene i de tekniske forskriftene gir.


Elentreprenører bør blant annet spesialisere seg på å installere solcelleanlegg.

Det mener leder for Styringsgruppen i Lavenergiprogrammet, og direktør for næringspolitikk i NELFO, Tore Strandskog. Han har registrert at NELFOs medlemmer grovt sett deler seg i tre kategorier med hensyn til hvor «proaktive» de er i forhold til nye energikrav.

– Du har tradisjonalistene, altså de som er fornøyde med tingenes tilstand og holder seg til det de alltid har gjort. Og det er helt ok om det er en bevisst strategi. Her finner du stort sett små og mellomstore elentreprenørbedrifter. Men vi registrerer nå at flere og flere tradisjonalister er i ferd med å nyorientere seg.

– Så har du innovatørene, som har kastet seg med full tyngde inn i nye markeder og utnytter alle mulighetene til fulle. Det interessante er at her finner du alle størrelser av bedrifter, fra de aller minste til de aller største. Et særttrekk er at en del av disse bedriftene har sitt utspring i andre nisjemarkeder, for eksempel skipsmarkedet på Vestlandet, eller energimarkedet.

– Og til slutt har du de som er både tradisjonalister og innovatører. Blant disse finner du som regel de store elentreprenørene.

 

Tore Strandskog. Foto: NELFO

Lokal produksjon og lagring av energi

Strandskog forteller at NELFO planlegger forskjellige tiltak for å informere sine medlemmer om de nye mulighetene som ligger i kjølvannet av den nye forskriften.

– Vi vil bruke våre 26 lokallag aktivt og informere om tekniske løsninger, og hvordan elentreprenørene kan bruke regelverket optimalt. Ikke minst må de  se nøye på prosjekteringsfasen og hvordan passive tiltak på bygningskroppen og aktive tiltak, altså forvaltningen av energibruken i bygget, skal kunne spille sammen med lokal produksjon og lagring av energi.

Det siste betyr i all hovedsak solceller og batterier eller termisk produksjon.

– Vi vil intensivere vår kompetansebygging rundt dette. Vi ser det kommer i full fart inn på markedet, og det dukker opp nye aktører som konkurrerer med våre medlemmer om dette attraktive markedet. Her må vi ikke sove i timen, understeker Strandskog.

Solcellespesialisten i Fredrikstad er en av flere aktører som nå ekspanderer i et raskt voksende marked for solceller. Selskapet er blant annet involvert i kursing av elektrikere som vil utnytte den voksende etterspørselen.

– Å installere solceller krever spesialkompetanse, understreker sivilingeniør Carl Christian Strømberg hos Solcellespesialisten.

Les mer om Bedre strøm med solceller og batterier

Montørene må også holde seg oppdatert

Strandskog peker på at også montørene må forberedes på nye tider på byggene. – Ingen montører har hittil lært dette på skolen, de færreste har vært borti det under læretida.

Han mener at montørene må trenes i å se samspillet mellom de ulike komponentene i bygget. – Vi må jobbe tettere sammen med andre yrkesgrupper og kommunisere mer over faggrensene.

Også de som planlegger og prosjekterer har en utfordring.
– De må lære seg nye prosjekteringsverktøy, som også tar hensyn til lokal energiproduksjon og energilagring. Det som var en fornuftig energiforvaltning i går, er sannsynligvis ikke det som blir optimalt i morgen.


Oppdatert 24.10.2016 15:46