Nytt verktøy for smarte energiløsninger

Lavenergiprogrammet har utviklet en nettløsning for smarte energiløsninger ved oppussing. Det digitale verktøyet skal få håndverkere til å tenke energitiltak sammen med vanlige oppussingsoppgaver og selge dette til boligeiere.


illustrasjon av brosjyre
Nettløsningen kan enkelt integreres på bedriftens egne nettsider. Bilder, illustrasjoner og tekst kan også brukes i trykksaker og presentasjoner.

Nettløsningen ”Smarte energiløsninger ved oppussing” tar utgangspunkt i de vanligste oppdragene håndverkere utfører og tar for seg både innvendig og utvendig rehabilitering. I tillegg til å foreslå energivennlige løsninger som kan kombineres med andre oppussingsprosjekter, tar verktøyet for seg salgsargumenter håndverkeren kan bruke ovenfor kunden, kostnadsestimater som sier noe om hvor mye energitiltakene vil koste, informasjon om redusert energiforbruk, mulighet for støtte fra Enova og om tiltaket innebærer mye vedlikehold i driftsfasen.
Huseierne vil ha komfort, ikke energisparing
– Vår erfaring er at svært få boligeiere ringer håndverkeren for å energieffektivisere boligen sin. De ringer fordi de ønsker å skifte tak, renovere deler av badet eller installere nytt kjøkken. Vi ser at det er komfort, brukervennlighet og estetikk som er avgjørende for kunden, ikke nødvendigvis energisparing, sier daglig leder i Lavenergiprogrammet, Christine Molland Karlsen, og legger til:

– Heldigvis henger alt dette sammen. Tiltak som gir bedre komfort, sparer ofte også energi. Dette ønsker vi at håndverkerne skal formidle videre til sine kunder.
Handelen og produsentene kan bruke innholdet i egen markedsføring
Nettløsningen Lavenergiprogrammet har utviklet kan på en enkel måte integreres på nettsidene til en byggevarehandel, hos byggevareprodusenter eller andre som er i kontakt med håndverkere. Det er også mulig å bruke bilder, tekst og ikoner i for eksempel brosjyrer og håndbøker.

Selv om nettsidene er utviklet for håndverkere, passer innholdet også for boligeiere. Det er mulig å benytte materiellet kostnadsfritt, med egen logo og i tilknytning til egen markedsføring.
Enkelt, relevant og lett tilgjengelig verktøy
Salgssjef i Byggmakker Proff, Per Anders Ruud, er positiv til det nye verktøyet og tror at flere fra leverandørsiden vil ta det i bruk.

– Det er et enkelt, relevant og ikke minst lett tilgjengelig verktøy som mange håndverkere kan ha stor nytte av. Vi kommer til å gjøre denne løsningen tilgjengelig på våre nettsider, sier Ruud, og legger til:

– Det er godt å se at Lavenergiprogrammet tar tak i denne utfordringen og at verktøyet presenterer energieffektivisering som en del av andre rehabiliterings- og oppussingsoppdrag.
Dersom du ønsker å bruke hele eller deler av nettløsningen i egen markedsføring, ta kontakt med Christine Molland Karlsen i Lavenergiprogrammet.


Oppdatert 23.06.2015 10:49