Ønsker kunnskapsbevis for håndverkere

I dag er det vanskelig å sjekke om håndverkeren er god nok. Vil et kunnskapsbevis gjøre det lettere for forbrukere å velge riktig håndverker?


Bilde av elektriker som skrur i et sikringsskap
Mange håndverkere synes det er fint å få testet fine faktiske kunnskaper og kunne dokumentere egne kvalifikasjoner overfor kunder
Foto: NTB Scanpix/ Jens Sølvberg. Creativecommons- lisens: Navngivelse-Ikkekommersiell-Del på samme vilkår

80 prosent av oss er positive til et kunnskapsbevis som dokumenterer at håndverkeren er godt kvalifisert innenfor utvalgte områder av faget sitt. Det viser en undersøkelse utført av Ipsos MMI for Lavenergiprogrammet.

I følge undersøkelsen er forbrukere som har betalt over 500 000 kroner til håndverkere de siste ti årene ekstra positive til forslaget om kunnskapsbevis. De som bor i byer er også mer positive.

– I større byer har man ofte enda dårligere oversikt over hvem man burde kontakte,  sier fungerende daglig leder i Lavenergiprogrammet, Christine Molland Karlsen. ”Et viktig kvalitetsstempel i dagens jungel av håndverkere”, er blant tilbakemeldingene i undersøkelsen.

Trenger kompetanse på energieffektivisering

Fagsjef i Norsk Teknologi, Vigdis Sværen, forteller at også håndverkerne er positive til kunnskapsbevis.

– Mange synes det er fint å få testet sine faktiske kunnskaper, og ikke minst kunne dokumentere egne kvalifikasjoner overfor kunder. Et kunnskapsbevis vil kunne føre til høyere etterspørsel for håndverkerne og mer fornøyde kunder – altså vil det være nyttig for begge parter.

Nå står et slikt kunnskapsbevis på trappene. Denne høsten er elektrikere i medlemsbedriftene til NELFO invitert til å delta i en test hvor det viktigste er å sjekke om spørsmålene er gode nok og om svarene vil kunne gi forbrukerne oversikt over om elektrikeren har god kunnskap om energieffektivisering.

– Oppmerksomheten og interessen rundt energieffektivisering blir stadig større i markedet, og både byggherrer og private boligeiere har behov for denne typen kompetanse. Å kunne vise til slike kvalifikasjoner vil være gull verd for håndverkerne, sier Sværen.
Les mer om NELFO og Interessegruppen for energieffektivisering (IEE)


Oppdatert 28.09.2015 14:20