Oppgradering av 60-, 70- og 80-tallshus trinn for trinn

Hvordan gjennomføre en trinnvis, ambisiøs oppgradering av eneboliger fra seksti-, sytti- og åttitallet? Rapporten "Energiplan - tre trinn for tre epoker" gir deg svaret.


SEOPP-rapporten Energiplan - tre trinn for tre epoker
Rapporten "Energiplan - tre trinn for tre epoker" finner du på SINTEF Bokhandel på nett.

Rapporten er utgitt av SINTEF Byggforsk og er én av tre rapporter fra forskningsprosjektet SEOPP (Systematisk EnergiOPPgradering av småhus)  og omhandler trinnvis oppgradering av eneboliger fra seksti-, sytti- og åttitallet til et ambisiøst nivå tilsvarende dagens forskriftskrav eller bedre.

Les også:

SINTEF Byggforsk: Tre trinn for tre epoker

Ha en plan for hele oppgradering, selv om ikke alt skal gjøres på én gang

For å unngå at huseieren gjør oppgraderinger av huset som forhindrer andre tiltak senere eller som kan gi skader på sikt, anbefaler SINTEF Byggforsk  at en energirådgiver eller tilsvarende lager en helhetlig plan før huseier går i gang med for eksempel legge om taket eller drenere rundt grunnmuren.

Hensikten med den trinnvise tilnærmingen er å fordele investeringskostnadene over et større tidsrom, slik at flere boligeiere ser seg råd til å oppgradere eneboligen sin. Med utgangspunkt i en helhetlig plan for oppgraderingen (energiplan) kan boligeiere gjennomføre trinn for trinn etter egne prioriteringer og boligens behov.

 

Oppgradering i tre trinn: tak, yttervegger og kjeller

I rapporten foreslår SINTEF Byggforsk at en oppgradering av et småhus fra 60-, 70- eller 80-tallet kan skje i tre trinn:  tak, yttervegger og kjeller. Tilsammen oppfyller de tre trinnene støtte fra Enova.

SINTEF Byggforsk anbefaler at energiplanen for boligen viser i hvilke trinn installering av balansert ventilasjon, energiforsyning og eventuelt nytt elektrisk anlegg og VVS skal gjennomføres.

Tiltakene som er foreslått for hvert trinn er i stor grad sammenfallende med de Lavenergiprogrammet foreslår i vår nettløsning for smart oppussing som er utviklet for å hjelpe håndverkeren å foreslå energitiltak for huseieren samtidig med vanlig oppussing.

 

 

70-tallshus
70-tallshuset SINTEF Byggforsk har tatt utgangspunkt i er et ferdighus bygget etter byggeforskriften av 1969. Illustrasjon og tabell er hentet fra SINTEF Byggforsks rapport "Energiplan - tre trinn for tre epoker".

Hva skal til for å oppgradere et 70-tallshus til passivhus?

Rapporten gir en detaljert beskrivelse av hva som skal til for å oppgradere et 70-tallshus til henholdsvis dagens forskriftskrav, lavenergihus og passivhus.

70-tallshuset SINTEF Byggforsk har tatt utgangspunkt i er et ferdighus bygget etter byggeforskriften av 1969. Huset har 10 cm isolasjon i ytterveggene og 15 cm isolasjon mot kaldt loft.

For å oppgradere dette huset til et passivhus har SINTEF Byggforsk blant annet foreslått å etterisolere taket med 350 mm i loftsbjelkelaget, skifte ut alle vinduene og dørene til nye med en U-verdi på 0,77 eller lavere, installere balansert ventilasjon med varmegjenvinning og å etterisolere kjellerveggen med 250 mm.

 


Oppdatert 22.08.2017 15:51