Oppgradering av småhus til lavenerginivå

Kjenner du til gode eksempler på småhus som har blitt oppgradert til lavenerginivå? Da vil Tommy Kleiven i Sintef Byggforsk vite om dem.


Prosjektleder Tommy Kleiven i Sintef Byggforsk. Foto: SINTEF / Thor Nielsen
Prosjektleder for den norske delen av COHERENO, Tommy Kleiven i Sintef Byggforsk. Foto: SINTEF / Thor Nielsen

I EU-prosjektet COHERENO (Collaboration for housing nearly zero energy renovation) skal SINTEF Byggforsk finne fram til forbildeprosjekter hvor småhus har blitt oppgradert til lavenerginivå eller bedre.

I tillegg skal SINTEF kartlegge markedet for slike oppgraderinger og avdekke muligheter og hindringer for samarbeid mellom bedrifter i dette markedet.

Innspill fra byggenæringen
Et nasjonalt råd satt sammen av aktører i næringen og offentlige myndigheter skal gi innspill til forskningsprogrammet underveis i prosjektet.

–       Hensikten er å sikre at resultatene fra prosjektet blir  så matnyttige som mulige for byggenæringen, forteller prosjektleder i SINTEF Byggforsk, Tommy Kleiven..

Blant innspillene som kom på det første møtet den 4. juni var viktigheten av å styrke håndverkeren – både gjennom kurs og opplæring. Vel så viktig er det at det finnes prekvalifiserte løsninger som håndverkeren kan benytte i denne typen prosjekter.

–   Vi må ta konsekvensen av at håndverkere er travle og ikke alltid har anledning til å forlate byggeprosjektet sitt for å sitte en dag eller to på kurs, mener Solveig Irgens i Lavenergiprogrammet. Hun foreslo derfor å vurdere ulike typer mentor-ordninger, utvikling av oppslagsverk tilpasset smarttelefoner og at opplæringstilbudet i større grad må tilbys der håndverkeren er.

Mulig samkjøring med SEOPP?
Lavenergiprogrammet har tidligere skrevet om forskningsprosjektet SEOPP hvor Mesterhus er prosjekteier.  Mens COHERENO først og fremst skal foreta undersøkelser blant de ulike aktørene i markedet, skal SEOPP finne ut hva som får huseiere til å ta valg knyttet til energieffektivisering av egen bolig.

–  Det er naturlig å se COHERENO prosjektet i sammenheng med SEOPP, mener teknisk sjef i Mesterhus, Christoffer Aas Clementz.

Det nasjonale rådet for den norske delen av prosjektet består av:

  • Lavenergiprogrammet
  • Byggmesterforbundet,
  • Huseiernes Landsforbund
  • Mesterhus
  • BGM Arkitekter
  • ROJO Arkitekter
  • BoligEnøk
  • Husbanken
  • Enova
  • Innovasjon Norge

Oppdatert 25.06.2015 11:37