Overgangsordningen for de nye energikravene forbi

Fra 1. januar 2017 gjelder de nye energikravene i byggteknisk forskrift (TEK 10). Regjeringen har foreslått at de nye energikravene videreføres i TEK 17 som etter planen vil gjelde fra 1. juli i år.


Tømrermester Torstein Lium i Bærum har tre lærlinger hos seg dette året. Han liker å holde seg oppdatert på nye regler og krav - slik at han kan følge opp de som jobber for ham. Foto: Torbjørn Tandberg.

De nye energikravene i byggteknisk forskrift (TEK10) trådte i kraft 1. januar 2016, med en overgangsordning på ett år. I praksis betyr de nye kravene til energirammer bedre vinduer (U-verdi 0,8), bedre tetthet (lekkasjetall 0,6), bedre isolerte gulv, høyere tillatt vindusareal og lempede krav til kuldebroverdi. Det er fortsatt mulig å benytte tiltaksmetoden.

Dette er de nye energikravene i byggteknisk forskrift

 

Hold deg oppdatert – meld deg på fagtreff

I samarbeid med byggevarehandelen arrangerer Lavenergiprogrammet fagtreff om de nye energikravene våren 2017. På fagtreffet får du som håndverker praktiske råd og tips til hvordan du kan innfri kravene til luftlekkasjer, kuldebroer og energiforsyning.

– Kravet til luftlekkasjer er den viktigste endringen håndverkerne må forholde seg til. Endringen er ikke så stor, men det er viktig å skaffe seg oversikt over hvilke detaljer du må passe ekstra godt på for å klare kravet, sier Eivind Kolstad i BoligEnøk, en av foredragsholderne på fagtreffet.

Finn et fagtreff der du bor

 

… eller les deg opp !

Vi har skrevet fagartikler for å hjelpe deg å nå energikravene. I tillegg lanserer vi et elæringskurs for prosjekt- og anleggsledere på nå på nyåret. Kurset er utviklet i samarbeid med Entreprenørene Bygg og Anlegg (EBA) og vil bli lagt ut på Byggenæringens nettskole.

Alt du trenger å vite om de nye energikravene i TEK 10


Oppdatert 17.02.2017 14:42