Overvåker snømengden på solcellepaneler

Når et eksisterende bygg får flere tusen solcellepaneler på taket, kan vekten bli en utfordring. Installasjonsfirmaet Smart Elektro fant løsningen: et overvåkingssystem som tiner snøen som legger seg på panelene.


Kabler solcellepanel
- Med et tak som ikke var bygget for vekten av flere tusen solcellepaneler i tillegg til snø, måtte vi utvikle et overvåkingssystem som tiner bort den nødvendige snømengden. Dette er installert på det ene av Asko sine to bygg på Kalbakken i Oslo, sier elinstallatør Håkon Jacobsen i Smart Elektro.

Denne artikkelen har vært publisert i Elmagasinet og er gjengitt med tillatelse av Macademics Media AS/Laila Sandvold Macdonald.

– Med et tak som ikke var bygget for vekten av flere tusen solcellepaneler i tillegg til snø, måtte vi utvikle et overvåkingssystem som tiner bort den nødvendige snømengden. Dette er installert på det ene av Asko sine to bygg på Kalbakken i Oslo, sier elinstallatør Håkon Jacobsen i Smart Elektro.

LES OGSÅ:

– For å smelte snøen blir solcellepanelene strømforsynt fra likerettere. Dermed blir solcellepanelene ”varmeovner” som smelter snøen. Når vekten på taket er tilfredsstillende, begynner solcellepanelene automatisk å produsere strøm igjen.

– Vi er i gang med å programmere PLS-er (se faktaboks) for å få reverseringen til å starte når vekten av solcellepanelene og snø når den gitte vektgrensen. Den tinte snøen blir ledet i egne takrenner mellom panelene til de ordinære takrennene. Varmekabler sikrer at vannet ikke fryser på veien til takrennene.

Regner med begrenset behov

– Er det lønnsomt å smelte snø på denne måten?

– Anlegget skal ikke fjerne all snøen, kun det som trengs for at lasten på taket ikke skal bli for stor. Med å fjerne all snøen ville nok vinningen fort gått opp i spinningen. Vi regner ikke med at denne løsningen vil drive kostnadene veldig opp. Med snømengdene som vanligvis er i Oslo, vil det trolig sjelden bli behov for smelting. Dessuten forteller eieren av bygget at mye av snøen blåser av takene. Det kan nok skje at det blir nødvendig med smelting på dager det kommer tung snø.

– Har Smart Elektro installert mange solcelleanlegg?

Solceller skal dekke energibehovet til kjøle- og fryseanlegget

– Dette er vårt første store solcelle-anlegg, og det tredje største i Norge. Vi installerer solcellepaneler på begge byggene. De totalt 4 200 panelene, med et areal på 7-8 000 m2, får en beregnet effekt på rundt 1,2 MWp. Det skal installeres 38 invertere, hver på 30 KW.

Jacobsen forteller at strømforbruket til Asko på Kalbakken er todelt.

– Én del for kontorer og én for kjøl- og frys. Strømproduksjonen fra solcelleanlegget skal bidra til å dekke energibehovet i kjøl- og frys-anleggene. Totalt har byggene et energiforbruk på inntil 800 KW. Ni montører har vært i arbeid på prosjektet. De har holdt på i to måneder, og nærmer seg ferdigstillelse.

Voksende marked for solceller

– Er solenergi et satsingsområde for Smart Elektro?

– Selv om dette fortsatt stort sett er for spesielt interesserte, vokser solenergi-markedet i Norge. I hovedsak er det de store utbyggerne med ønske om en grønn profil som investerer. Siden tilbake-betalingstiden for et anlegg kan være helt opp i 15 år, er dette ikke for hvem som helst. Med vektovervåkingssystemer kan mange tak i Norge få solcellepaneler. Vi ser på dette som et viktig marked.


Oppdatert 28.11.2016 15:19