Passivhus ble årets boligprosjekt

Passivhusene til Fjogstad-Hus i Rossåsen på Figgjo, er kåret til årets beste forbilde av boligprodusentene. Første bolig ble overrakt huseierne i desember 2011 og det skal bygges i alt 9 eneboliger i passivhusutførelse på området.


Byggeleder Torstein Fjogstad
Byggeleder Torstein Fjogstad i Fjogstad-Hus er veldig stolt av prisen og av skussmålene huset får av de nye eierne. FOTO: Veslemøy Nestvold

Fjogstadhus ble tildelt prisen Årets Boligprosjekt under Boligkonferansen 8. mai. Passivhusprosjekter fra Jadarhus, Norgeshus og Fjogstad-Hus var nominert til Årets boligprosjekt og juryen bestod av Boligprodusentenes Forening, Glava og NorDan.

I juryens begrunnelse heter det at Fjogstad-Hus har lagt vekt på bruk av robuste og rasjonelle løsninger for å tilfredsstille passivhuskravet. Gjennom et samarbeid med Enova og Treteknisk Institutt er det installert omfattende måleutstyr for logging av fuktuttørking i trekonstruksjonene og temperaturforhold i boligene. Fjogstad-Hus har også driftet en blogg på nettet med mye informasjon om prosjektet. I tillegg er boligene på Rossåsen en del av et større forskningsprosjekt der man skal evaluere robusthet, byggemetoder og brukernes erfaringer. Det er SINTEF Byggforsk som samler inn data om fukt og temperaturforhold gjennom EBLE-prosjektet som Lavenergiprogrammet er prosjektleder for.

Fornøyde kjøpere

I følge Stavanger Aftenblad er huseierne Gunn Eva og Rolf Bjåland strålende glade for kjøpet. - Kjempefornøyd. Vi hadde lest om passivhus på forhånd, men var ikke spesielt på utkikk etter det. Passivhusstandarden tar vi som en bonus, sier ekteparet som flyttet inn i januar.

Byggeleder Torstein Fjogstad i Fjogstad-Hus er veldig stolt av prisen og av skussmålene huset får av de nye eierne.

De ni eneboligene på toppen av Rossåsen har utsikt over Ålgård og Figgjo. Inne i de tykke, isolerte veggene er det installert omfattende måleutstyr. Det skal logge fuktuttørkingsforhold i trekonstruksjonene og temperaturforhold inne i boligen.

Prosjektet støttes av Forskningsrådet. Fjogstad-Hus er en av flere boligprodusenter som stiller boligprosjekter til disposisjon for innsamling av data og uttesting av boligtyper som blant annet er tettere og mer isolert for å spare energi.

Tomt med rabatt

Da boligene ble solgt for halvannet år siden, gikk alle unntatt ett for under 5 millioner kroner. Kanskje ikke så ille for en ny enebolig på 172 kvadratmeter i dagens marked, men da var tomtene solgt med rabatt fra kommunalt eide Sandnes Tomteselskap i anledning prøveprosjektet. Boligene kan også lånefinansieres gjennom Husbanken. Sandnes er en av 13 byer som samarbeider med staten i Framtidens byer for å redusere klimagassutslippene.

- De tykke karmene er det eneste de som bor her kan se av passivhuset. Spesielt interesserte vil også legge merke til at det er trelags vinduer i boligen, sier Fjogstad. i tillegg er husene utstyrt med uft til vann-varmepumpe med vannbåren varme som gir en veldig god og stabil temperatur innendørs.

2 av tre nominerte fra Sandnes

Av de tre nominerte byggeprosjektene som var med inn i finalen av Årets Boligprosjekt, ligger to av dem i Sandnes. Prosjektet Isobo Aktiv som Jadarhus har bygget på Sandved nådde nesten til topps. Det såkalte aktivhuset er et passivhus med svært ambisiøse energiløsninger. Siste finalist var et passivhus Gauldal Bygg har satt opp på Melhus utenfor Trondheim.

Alle typer boliger, både eneboliger, fritidsboliger og større boligprosjekt ble vurdert. Prosjektet måtte framstå som et forbilde gjennom blant annet byggeskikk/arkitektur, planløsning, brukbarhet og inneklima. Juryen vektla også energi og miljø, klimatilpasning og produktivitet.

Lavenergiprogrammet vil følge boligprosjektene nøye gjennom Ebleprosjektet og formidle resultater fortløpende på hjemmesiden.


Oppdatert 24.06.2015 13:04