Passivhus + vedovner =sant

Flere medier har de siste dagene skrevet om det er en motsetning mellom vedovner og passivhus. Mange av dagens vedovner gir mer varme enn det passivhus trenger. Det trengs ovner som er spesialtilpasset for bygg med lavt energiforbruk.


Debatten om passivhus og vedovner startet i Teknisk Ukeblad som omtalte en dansk forskningsrapport som har sett på moderne vedovner i seks nye hus og et eldre hus og undersøkt samspillet mellom vedovnene og husets andre oppvarmingsformer, som fjernvarme og varmepumpe.

Det viste seg at vedovnenes manglede evne til å holde på varmen, samt ovnens raske økning av romtemperaturen, passer dårlig sammen med et moderne hus. Den danske rapporten konkluderer med at moderne hus har bruk for langt mindre vedovner enn de som er på markedet i dag.

Tor Helge Dokka, seniorforsker ved Sintef Byggforsk uttalte i samme artikkel at vedovnen må både fornyes og krympes i størrelse hvis den skal passe i nye hus og det fortsatt er rom for en vedovn i et stort passivhus på over 200 kvad­ratmeter.

I en oppfølgende artikkel  i Teknisk Ukeblad svarer blant annet Jøtul på problematikken. Lars Mytting, forfatter av fjorårets store boksuksess «Hel ved» tror at en løsning for tettere hus kan være å endre den norske fyringstradisjonen.

– Det var kalde hus, og ovnen skulle bli så varm som mulig. Idealet var ved som gir mye varme, som bjørk. I stedet kan man fyre med finkløyvd ved som ikke er så hard og tettvokst. En annen løsning kan være den svenske og finske tradisjonen med kakkelovner. Det finnes mange ovnskonstruksjoner som magasinerer varmen uttaler han til Teknisk Ukeblad.

– Uten vedovnene tror jeg ikke at Norge klarer seg. I dag står vedovnene for 14 TWh, og det klarer vi ikke å erstatte med strøm. Vedovnene er også viktig for forsyningssikkerheten, sier markedssjefen i Jøtul René Christensen.

Bransjeforeningen Norsk Varme utfordrer i samme artikkel nå bransjen til å sette ut 20 til 30 vedovner i passiv­hus for testing. – Vi ønsker forbrukerens erfaringer. Det er ikke nytt at bransjen ønsker mindre varme fra vedovnene. Det passer oss utmerket. Utviklingen på vedovner går fort. Vi har en som er nede i 3 kW og som samtidig er miljøvennlig. Vi har også en ovn som er oppe i 14 kW. Det er viktig med en god behovsanalyse før man kjøper ovn.


Oppdatert 24.06.2015 15:30