Passivhusnivå- hva betyr det?

Regjeringen har bestemt at alle nye bygg skal ha passivhusnivå i 2015. Men hva betyr det egentlig? Hva bør passivhusnivå være?


Passivhus
Kom å bli med på diskusjonen om passivhusnivå!
Foto: Stein Stoknes/Future Built

Regjeringen har sagt at det skal bygges passivhusnivå innen 2015. Men hva betyr det? Mange i byggenæringen er spente på hva dette vil bety. På frokostmøte 5. september vil blant annet statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet fortelle hva de vil vektlegge når de skal vurdere saken.

I tillegg til dette vil Inger Andresen, miljøsjef fra LinkArkitekter, gi en innføring i hva lavenergi, passiv, null og pluss betyr. Rambøll vil fortelle om deres erfaring med passivhus.


Oppdatert 24.06.2015 15:25