Penger er ikke grunnen til at vi energieffektiviserer

Det er ikke økonomisk gevinst som gjør at vi etterisolerer eller skifter vinduer for å spare energi. Det viser en doktogradsavhandling SINTEF-forsker Åsne Lund Godbolt har skrevet.


4 par føtter med sokker foran en peis
Folk ønsker seg først og fremst bedre komfort når de vurderer å oppgradere huset sitt. Foto: iStock

– Det ser ut til at myndighetenes antakelse, om at strømprisen gjør at folk ønsker å spare energi, er feil. Dette er en viktig årsak til at politiske energieffektiviseringstiltak, rettet mot husholdninger, ikke har vært mer vellykket, påpeker Godbolt.

Feilslått energipolitikk

Godbolt viser i sin doktorgradsarbeid hvordan forestillingen om den økonomisk rasjonelle forbrukeren har ligget til grunn for utformingen av norsk energipolitikk. Hun har undersøkt hvordan utformingen har påvirket norske husholdningers energiforståelse og energiforbruk.

– Forbrukerne vektlegger andre hensyn enn de økonomiske, når de diskuterer og forklarer energiforbruket og energiatferden sin. De er mer opptatt av komfort og hvilken atferd som er riktig for å møte klimautfordringene, sier Godbolt.

Byggevarehandelen og håndverkerne tjener på å selge komfort

Det er ikke bare offentlige myndigheter som har brukt lavere strømregning som argument for energieffektivisering. De siste årene har imidlertid både boligprodusenter og byggevarehandelen tatt innover seg at folk er mer opptatt av komfort enn de er av energisparing. Håndverkere kan imidlertid bli bedre på å selge inn energieffektivisering som komforttiltak, mener daglig leder i Lavenergiprogrammet, Christine Molland Karlsen.

– Å endre måten man selger inn energitiltak på, ved å vektlegge argumenter knyttet til komfort, vil på sikt være lønnsomt for alle som selger varer og tjenester til huseiere. I tillegg kan det være lurt å selge inn energitiltak samtidig med vanlig vedlikehold. Det gir bedre komfort for huseieren å etterisolere taket. Må taket uansett legges om, er det både mer praktisk å etterisolere samtidig og det koster huseieren mindre. Totalt sett gir tiltakene huseieren et bedre hus med mer komfort og høyere verdi, sier hun.

Elektrisitet er ikke noe man skal spare på

Godbolts avhandling viser også hvordan energiøkonomer og forbrukere forholder seg svært ulikt til begrepet energibruk. Mens energiøkonomer definerer elektrisitet som en forbruksvare, oppfatter forbrukere på sin side elektrisitet som et offentlig gode. For forbrukerne er energi et middel for å takle hverdagslivets utfordringer samt verdier og moral i en større sammenheng.

Lavenergiprogrammets tidligere undersøkelse blant håndverkere sammenfaller med Godbolts funn. Håndverkerne viste da blant annet til paradokset med nordmenn som gjennomførte energibesparende tiltak i hjemmet, samtidig som de installerte oppvarming i oppkjørselen.


Oppdatert 23.06.2015 10:58