Plusshus på pensum

Høgskolen i Sør-Trøndelag satser stort på undervisning i plusshus. Nå blir skolen med i prosjektet ”Plusshus på pensum”.


Portrett av Kristian -Lien
Høgskolen i Sør-Trøndelag er en av ni høyskoler og universiteter som hittil har meldt seg som deltagere i prosjektet ”Plusshus på pensum”. På foto: undervisningsansvarlig Kristian Myklebust Lien.

Dette studieåret har tredjeårsstudentene ved ingeniørlinjen for elektro/data og fornybar energi plusshus som en del av pensumet sitt.
– Som en del av faget ”ingeniørfaglig systemtekning” har studentene arbeidet med et prosjekt innenfor teamet plusshus på fulltid i snart to måneder, forteller undervisningsansvarlig, Kristian Myklebust Lien.

I tillegg til prosjektet i ”ingeniørfaglig systemtenkning” har faget ”effektiv energibruk” hatt plusshus/passivhus på pensum i år, og cirka en fjerdedel av kurset har vært knyttet til passivhus- og plusshus-problematikk.
– Tre av temaene er knyttet til bygningsmessige, industrielle og transportorienterte anvendelser av prinsipper for energieffektivisering, og plusshus-problematikken har utgjort den fjerde, forklarer Lien.

Bruker egne ressurser og gjesteforelesere
Høgskolen i Sør-Trøndelag har primært benyttet interne ressurser i gjennomføringen, men også Tore Vigenstad fra Skanska Teknikk har bidratt med forelesninger. Totalt 19 lærere fra forskjellige spesialiseringer er involvert i undervisningen og veiledningen av studentene.

Om kort tid skal studentene i gang med bacheloroppgavene sine. Da vil de ha stort nytte av ferdighetene de har tilegnet seg gjennom plusshus-prosjektet, mener Lien.
– De har lært å legge opp et løp og blitt gode til å samarbeide tverrfaglig. I tillegg har de lært å følge en prosess fra start til slutt og kvalitetsledelse og kvalitetssikring underveis i et prosjekt.

Blir med i prosjektet ”Plusshus på pensum”
Høgskolen i Sør-Trøndelag er en av ni høyskoler og universiteter som hittil har meldt seg som deltagere i prosjektet ”Plusshus på pensum”. Prosjektet er et samarbeid mellom høyskoler og universiteter, Lavenergiprogrammet og Powerhouse.

23. mars arrangerer Lavenergiprogrammet et nettverksmøte i prosjektet.
– Hensikten med møtet er å få flere høyskoler og universiteter til å tilby undervisning i temaer knyttet til energipositive bygg. Vi ønsker også å skape et nettverk for forelesere som er interessert i dette temaet slik at de kan dele erfaringer, undervisningsopplegg og kanskje til og med være gjesteforelesere for hverandre, sier Solveig Irgens i Lavenergiprogrammet.

Her kan du lese mer om prosjektet ”Plusshus på pensum”.


Oppdatert 23.06.2015 09:38