Plusshus på timeplanen for arkitektstudenter

Bygg som produserer mer energi enn de bruker, såkalte plusshus, sto på timeplanen da studentene ved design og arkitekturhøyskolen i Oslo startet det nye skoleåret tirsdag.


Studenter ved AHO. FOTO: plusshus, energipositive bygg
Studenter som fordyper seg i plusshus ved AHO vår 2013 sammen med professor Marius Nygaard. FOTO: plusshus, energipositive bygg

For første gang får norske studenter tilbud om å følge en full forelesningsrekke om plusshus. Det nye studietilbudet er et samarbeid mellom Powerhouse, Lavenergiprogrammet og Design og arkitekturhøyskolen i Oslo (AHO).

– Vi er veldig stolte av at vi som første høyskole i Norge kan tilby studentene en forelesningsserie med plusshus som tema, sier Marius Nygaard, professor ved AHO.

Han er svært fornøyd med at plusshus allerede har blitt et av de mest poplære studietilbudene ved høyskolen.

Kick-off
Sammen med Einar Wilhelmsen fra miljøorganisasjonen Zero sparket han i gang den første forelesningen tirsdag morgen. Senere i semesteret  vil eksperter fra både Hydro, Skanska og Snøhetta, som alle er partnere i Powerhouse, forelese over et bredt spekter av temaer fra designstrategier og ventilasjonssystemer til fasadeløsninger. NTNU sitt forskningssenter for nullutslippsbygg, ZEB (Zero Emission Buildings) vil også delta i undervisningen.

– Bygg står for 40 prosent av energiforbruket i Norge og i resten av verden. Dersom vi skal klare å gjøre noe med det enorme overforbruket i bygg er vi helt avhengig av at fremtidens arkitekter kan designe bygninger som ikke er en del av problemet men en del av løsningen, sier Guro Hauge, leder av Lavenergiprogrammet.

Hauge er overbevist om at det vil være stor etterspørsel etter studenter som har kompetanse på plusshus i arbeidsmarkedet.

Avslutter med konkurranse
Basert på kunnskapen som studentene har tillegnet seg i løpet av forelesningsserien skal de ved semesterslutt delta i en konkurranse om å designe sitt eget plusshus.

– Jeg håper studentene vil oppleve at samarbeid på tvers av ulike fagområder er avgjørende for å utvikle energieffektive bygninger, sier Tine Hegli fra Snøhetta.

– Erfaringen fra samarbeidet i Powerhouse er at man må utnytte all kompetanse helt fra starten av prosjektene dersom man skal lykkes med å designe bygninger som er så effektive at de produserer mer energi enn de bruker, sier hun.

Sammen med Powerhouse-partnere fra eiendomselskapet Entra, aluminiumselskapet Hydro,entrepenøren Skanska, miljøorganisasjonen ZERO og forskningssenteret ZEB har hun utviklet løsninger for Norges første plusshus. Powerhouse er godt i gang med to plusshus-prosjekter i Norge, ett nybygg på Brattørkaia i Trondheim og et rehabiliteringsprosjekt på Kjørbo ved Sandvika i Bærum. For mer informasjon om Powerhouse og disse prosjektene, besøk www.Powerhouse.no


Oppdatert 24.06.2015 15:58