Praktisk tilnærming til energieffektivisering

Høgskolen i Bergen samarbeider med Naturvernforbundet for å gi studentene sine økt kunnskap og kompetanse innen miljøvennlig energieffektivisering av bygg.


Anne Sofie Handal Bjelland er undervisningsansvarlig i bygningsfysikk ved Institutt for byggfag.
Anne Sofie Handal Bjelland er undervisningsansvarlig i bygningsfysikk ved Institutt for byggfag. Foto: Høgskolen i Bergen

I samarbeid med Naturvernforbundet, tilbyr Høgskolen i Bergen studentene en ny måte å lære om energieffektivisering. Forbundet rekrutterer boligeiere som ønsker en energigjennomgang av boligen sin. Studentene bruker boligene som caseoppgaver i faget bygningsfysikk.

Anne Sofie Handal Bjelland jobber ved Institutt for byggfag ved HiB og underviser i bygningsfysikk ved instituttet.

– Dette er en viktig måte å få en praktisk vinkling inn i et teoretisk fag. Studentene får prøve seg i ”den virkelige verden”, noe som helt klart gjør noe med lærelysten, sier hun.

Studentene får prøve seg som energirådgivere

Først gjennomfører studentene en befaring av den aktuelle boligen. De gjør seg kjent med bygningskonstruksjonen, tar mål av bygget og simulerer deretter hele bygget i et energiberegningsprogram. Deretter regner de ut dagens energiforbruk i boligen, som de så kontrollerer mot det faktiske energiforbruket boligeieren oppgir at han har.

– Når studentene har kartlagt hvor mye energi som går med til å varme opp boligen, varmtvann og til teknisk utstyr, energimerker de boligen. Deretter kommer de med råd til boligeierne som kan bidra til at boligen deres får et bedre energimerke slik som å etterisolere og dermed redusere behovet for oppvarming og bytte til en fornybar energikilde, forklarer Bjelland.

Kontakten med boligeiere hjelper studentene med å se helheten

Målet med faget er å gi studentene økt kunnskap og kompetanse innen energieffektivisering av bygg. Bjelland mener faget gjør det lettere å skape en rød tråd mellom de ulike teoretiske bolkene.

– Opplegget skaper en helhetlig forståelse, fremfor separate, teoretiske bolker adskilt fra den virkelige verden. Det er viktig at studentene blir i stand til å se forbi dagens forskrifter og blir bevisste på hvilke krav som vil bli stilt til framtidens bygg.

Faget bygningsfysikk motiverer studentene

Til sammen 130 – 140 studenter tar faget bygningsfysikk i løpet av et år, enten i vår- eller høstsemesteret.  Flere bachelorstudenter velger å gjennomføre en ny caseoppgave som sin avsluttende oppgave etter å ha deltatt på undervisningen i bygningsfysikk. Dette caset inkluderer utregning av kostnader og hvor mye boligeier kan spare på de ulike energitiltakene studentene foreslår.


Oppdatert 22.06.2015 16:38