Prosjektering av passivhus på nett

Til høsten lanserer Lavenergiprogrammet og Enova en nettbasert veiledning for de som skal prosjektere sitt første passivhus. Målet er å gi enklere tilgang til relevante artikler og tekster som gjør det enklere å prosjektere passivhus.


arkitekter og ingeniør sitter rundt et bord og ser på en planløsning av et bygg
Til høsten lanserer Lavenergiprogrammet og Enova en nettbasert veiledning for de som skal prosjektere sitt første passivhus

– Vi jobber nå med å bearbeide og strukturere innholdet slik at det skal oppleves som logisk og pedagogisk, forteller prosjektleder i Lavenergiprogrammet, Solveig Irgens.

Flere må lære å prosjektere passivhus

Et stadig større fokus på bygging av passivhus krever at flere lærer å prosjektere slike bygg. Ifølge Irgens er det nettopp på prosjekteringsstadiet at mye av det viktigste arbeidet legges ned.

– Det er viktig å ha med seg passivhustankegangen helt fra starten. Det gjelder blant annet å planlegge hvordan du kan utnytte energi og varme fra sola, velge en hensiktsmessig form på bygningen og legge til rette for et godt inneklima, påpeker Irgens.

Knytter sammen kunnskap

Innholdet i den nettbaserte veilederen er basert på boken ”Prosjektering av passivhus”. I tillegg benyttes opplæringsverktøy og illustrasjoner som er utarbeidet i forbindelse med andre prosjekter. Målet er å gjøre alt mer tilgjengelig og bedre egnet for selvstudium. God struktur, interaktive presentasjoner og lenking mellom innhold skal bidra til raskere læring og økt forståelse.

– Utover høsten og frem til ferdigstilling skal vi designe layout, strukturere og videreutvikle innholdet slik at det er enkelt tilgjengelig via nettsidene til Lavenergiprogrammet og Enova. Planlagt lansering er i månedskiftet november/desember.

Variert målgruppe

Den nettbaserte veilederen har flere målgrupper og strekker seg fra arkitekter til rådgivende ingeniører innen bygg, energi og ventilasjon. Felles for dem alle er at de skal prosjektere sitt første passivhus.

– Nå samler vi den viktigste kunnskapen og de beste tipsene slik at det skal bli enklere å sette seg inn i hvordan man prosjekterer passivhus.

I den første versjonen vil veilederen gjennomgå følgende temaer:

1. Hvordan gjøre en energiberegning?
2. Hva er en kuldebro, hvordan unngår du kuldebroer, og hvordan beregner du en kuldebroverdi?
3. Inneklima i passivhus
4. Ventilasjon i passivhus og næringsbygg
5. Energikilder og varmeløsninger i passivhus

Opplæringsmodulene er beregnet både til selvstudium og for deg som skal holde kurs i egen bedrift, for kunder eller medlemmer.

Ønsker du å bestille boka- prosjektering av passivhus?

 

Vil du gå på kurs i prosjektering av passivhus

Kurset gir deg en innføring i prosjektering av passivhus med særlig vekt på boliger. Bestått test etter endt kurs gir deg muligheten til å stå oppført i Lavenergiprogrammets register over rådgivere. Oslo, 24.-25.november


Oppdatert 22.09.2015 13:06