Riksantikvarens rapport møter motstand

Er det mulig å rehabilitere eldre bygg til passivhusnivå eller bør man i større grad rive gammelt for å bygge nye og energieffektive bygg for framtiden? Temaet er spesielt aktuelt etter at Riksantikvaren la fram sin rapport for kort tid siden. Rapporten har møtt sterk faglig motstand.


Debatten rundt gamle laftede hus kontra nye har pågått  siden rapporten  fra Riksantikvaren som konkluderte med at et gammelt laftehus kan være mer miljøvennlig enn nytt lavenergihus ble offentliggjort. Rapporten som er utarbeidet på oppdrag av Civitas møter massiv kritikk fra flere hold. En av forfatterne av rapporten deltok også på frokostmøtet i NAL-Ecobox.

Hovedkonklusjonen i rapporten er at gamle laftehus kan være mer miljøvennlige i et livsløpsperspektiv fordi de sørger for mindre klimagassutslipp. På frokostmøtet presenterte forfatteren et annet scenario hvor det gamle huset kom dårligere ut enn det gamle huset. Derfor kan ikke konklusjonen til riksantikvaren brukes til å generalisere om gamle eller nye hus er mest miljøvennlige.

Blir helt feil konklusjon

Daglig leder Guro Hauge har lest rapporten og mener konklusjonen blir helt feil når rapporten brukes til å generalisere. I en større sak i Aftenposten nylig som tok for seg rapporten kommenterte hun følgende:

– Poenget er at vi må bygge de nye byggene så energieffektivt som mulig, og med fornybare energikilder til oppvarming. Andre miljøbelastninger enn energi må man også ta hensyn til for å få et godt resultat. Riksantikvaren prøver å stille opp dette som en motsetning til å ta vare på gamle bygg. Det er det ikke, mener Guro Hauge, daglig leder i Lavenergiprogrammet.

Hun påpeker at omfattende tiltak også i eksisterende bygg må til for å nå målsetninger om klimagassreduksjon på internasjonalt basis, men at omfanget av gamle tømmerbygg er minimalt i forhold til den totale bygningsmassen som må rehabiliteres fremover.

Hennes kritikk går også på at det er vanskelig å ettergå rapporten, fordi det er for få referanser, og det er for liten informasjon om bakgrunnen for resultatet og hvilke forutsetninger som er lagt til grunn.

Her er hele saken i Aftenposten:

Er dette gamle trehuset en miljøvinner? 

Her er presentasjonene fra frokostmøtet:

Er det alltid samfunnsøkonomisk lønnsomt å rehabilitere og når er det greit å rive og bygge nytt? v/siv. ing. Ole Petter Haugen, Skanska

Rehabilitering av NVE-bygget, Middelthunsgate, v/ ark. Hege Thorvaldsen/Vivian Steinsåker, DARK Arkitekter

Klimaberegninger for vernede boligbygg vs nye lavenergiboliger. Resultater fra rapporten som Civitas har utført for Riksantikvaren, v/ siv. ing. Kjell Gurigard AS


Oppdatert 23.06.2015 15:14