Rive eller bevare?

Er det mulig å rehabilitere eldre hus til passivhusnivå eller bør man i større grad rive gammelt for å bygge nye og energieffektive hus for framtiden? Onsdag 2. november er det gratis frokostmøte om det høyaktuelle temaet i Arkitektenes Hus i Oslo.


Fredet Hus på Grefsen
Fredet bygg: Etter et branntilløp ble dette utleiebygget stengt. Nå står det tidligere sanatoriebygget på Grefsen tomt og forfaller.FOTO: Guro Hauge

Ikke gå glipp av neste Brød & Miljø – frokost med faglig påfyll

Sted: Arkitektenes Hus, Josefines gate 34, 0351 Oslo
Tid: Onsdag 2. november, kl. 08:00-10:00

Meld deg på
Påmeldingsfrist: Mandag 31. oktober kl 14:00

Program

Program
08:00 Frokost
08:30 Velkommen ved Veslemøy Nestvold, Lavenergiprogrammet
08:35 Er det alltid samfunnsøkonomisk lønnsomt å rehabilitere og når er det greit å rive og bygge nytt? v/siv. ing. Ole Petter Haugen, Skanska
08:55 Rehabilitering av NVE-bygget, Middelthunsgate, v/ ark. Hege Thorvaldsen/Vivian Steinsåker, DARK Arkitekter
09:25 Klimaberegninger for vernede boligbygg vs nye lavenergiboliger. Resultater fra rapporten som Civitas har utført for Riksantikvaren, v/ siv. ing. Kjell Gurigard AS
09:45 Spørsmål
10:00 Slutt

Møtene er gratis og åpne for alle interesserte. Vi oppfordrer deltagere til å reise kollektivt, sykle eller gå.

Brød & Miljø frokostmøter er et samarbeid mellom NAL|Ecobox, Oslo kommune, Grønn Byggallianse, Statsbygg, FutureBuilt og Lavenergiprogrammet. Brød & Miljø støttes av Enova


Oppdatert 23.06.2015 15:10