SEOPP! Her kommer gode råd om oppgradering av småhus

Et mer energieffektivt hus, høyere komfort, bedre planløsning og et mer moderne utseende. Det kan være resultatet dersom du følger rådene fra forskningsprosjektet SEOPP. Gode råd er ikke dyre - de får du helt gratis dersom du melder deg på seminar i Bergen, Oslo, Kristiansand, Trondheim eller Tromsø denne våren.


En kjedet enebolig på Årvoll i Oslo bygget i 1965 er ett av de to demoprosjektene i forskningsprosjektet SEOPP. Huset er nå oppgradert og har fått en mer moderne utseende fasade, bedre planløsning og langt bedre komfort. Samtidig er huset også blitt mer energieffektivt. Foto: SEOPP/Jiri Harvan

Lavenergiprogrammet har tidligere skrevet reportasjer fra de to demohusene i SEOPP-prosjektet: En enebolig fra 1965 på Årvoll i Oslo hvor SEOPP-prosjektet blant annet testet ut nye isolasjonsløsninger og et 70-tallshus i Bergen.

 

LES OGSÅ:

 

Seminar og workshop

 

SEOPP-seminaret starter med befaring til et småhus som er blitt oppgradert. Arkitekt eller byggmester ansvarlig for oppgraderingen vil fortelle om prosjektet, hvilke muligheter både huseier og fagfolkene så for seg da de startet på jobben og hvilke  utfordringer prosjektet støtte på underveis.

Målgruppen for seminaret er byggmestere, arkitekter, boligeiere, byggevareleverandører og håndverkere.

Seminaret er basert på erfaringer fra forskningsprosjektet SEOPP (Systematisk energioppgradering av småhus fra 60-, 70- og 80-tallet) og arrangeres i samarbeid med Husbanken. Les mer på www.seopp.net

 

Program:

 

Dag 1:

  • Befaring fra kl 1400
  • Foredrag fra 1530 til 1900
  • Det blir servert mat kl 1700.

Foredragene vil handle om:

  • SEOPP demo‐husene – ide, gjennomføring og resultater
  • Boliger fra 60‐, 70‐, og 80‐tallet, byggeskikk, muligheter for arkitektonisk løft og nye bokvaliteter
  • Energistandard ved oppgradering
  • Energiløsninger for oppvarming av eksisterende småhus
  • Kostnader og forretningsmuligheter
  • Støtte fra Enova og lån fra Husbanken

 

Dag 2:

Workshop med diskusjon av deltagernes egne planer om oppgradering starter kl 0800.

Boligeiere, byggmestere og arkitekter kan ta med aktuelle oppgraderingsprosjekter for å diskutere løsninger.

SINTEF bidrar med energiberegning og forslag til tekniske løsninger.

Deltagere som ønsker å delta på workshopen må sende informasjon om prosjektet sitt på forhånd til anne.g.lien@sintef.no.

 

Datoer og påmelding:

Klikke på lenken for å få mer informasjon om tid og sted og for å melde deg på

 


Oppdatert 22.03.2017 11:20