Skal du energieffektivisere et bygg? La deg inspirere av disse gode eksemplene

Lavenergiprogrammet har plukket ut tre eksempler på god energieffektivisering av bygg fra danske, svenske og norske databaser. Eksemplene kan gi kunnskap og inspirasjon du trenger til ditt neste prosjekt.


Bilde: Powerhouse

Gammel dansk

På den danske databasen byggogenergi.dk har vi plukket ut et renoveringscase som tar for seg en energieffektivisering av en privateid utleieeiendom fra 1881.

 

Caset er spesielt interessant med tanke på eiendommens alder, og at den er bevaringsverdig. Hvordan får man en såpass gammel bygning opp til nåtidens energistandard?

 

Renoveringen har blant annet omfattet – Etterisolering av tak, isolering av etasjeskille mellom kjeller og loft, nytt takbelegg og utskiftning av vinduer.

 

Her kan du lese mer og laste ned caset i sin helhet – http://www.byggeriogenergi.dk/media/73886/case_linnesgade.pdf

 

Se flere eksempler fra Videncenter for energibesparelse i bygningers samling av eksempler på energirenoveringer her: http://www.byggeriogenergi.dk/inspiration-til-bedre-energirenovering/renoveringscases.aspx

 

Nyere svenske

Videre har vi plukket ut et case fra registeret til svenske energimyndigheters bestillergruppe for energieffektive flerbostedshus, BeBo.

 

Caset vi har plukket ut gjelder en energieffektivisering av et boligområdet i Karlstad, bygget i 1967. Dette er altså en nyere bygningsmasse enn i det danske eksemplet, og kan gi nyttig lærdom om du sitter med et lignende prosjekt i Norge. Boligområdet er drevet og eid av KBAB. Caset går gjennom metodikken som er brukt, i tillegg til en evaluering av KBAB sin bedriftskultur. Her kan du laste ned objektrapporten for prosjektet – http://www.bebostad.se/portfolio/karlstads-bostads-ab/

 

 

Se flere eksempler fra Sverige her: http://www.bebostad.se/rekorderlig-renovering/

 

Norsk verdensrekord

Avslutningsvis har vi på den norske databasen arkitektur.no plukket ut et kremeksempel på et energirenovert kontorbygg. Nemlig Powerhouse Kjørbo – verdens første rehabiliterte kontorbygg som produserer mer energi enn det bruker over hele byggets levetid.

 

Powerhouse Kjørbo er det første prosjektet Powerhouse-samarbeidet har gjennomført og gir nyttig læring og erfaring på flere områder. Her kan du lese mer om Powerhouse Kjørbo: https://www.arkitektur.no/powerhouse-kjorbo?proty=1f08646d-0192-4407-8773-72876dbbe4c1&ecoproenst=2c097cc9-76b2-49c7-8644-e44349fd15eb

 

Se flere eksempler på energieffektive nybygg og eksempler på rehabiliterte bygg her: https://www.arkitektur.no/utvalgt-arkitektur?ecoproenst=2c097cc9-76b2-49c7-8644-e44349fd15eb


Oppdatert 31.12.2015 12:25