Skal evaluere passivhus i Norge

Et nytt forskningsprosjekt som starter over nyttår skal bidra til å øke kunnskap om funksjonalitet og robusthet til boliger på passivhus- og nesten nullenerginivå. Lavenergiprogrammet og SINTEF Byggforsk, norske boligprodusenter og entreprenører står bak prosjektet som har fått penger fra forskningsrådet til å gå i gang med en omfattende evaluering av passivhus i Norge.


Obos sitt nye rekkehusprosjekt på Mortensrud.
OBOS sitt nye rekkehusprosekt i Stenbråtveien på Mortensrud med 34 rekkehusboliger med passivhusstandard er en del av forskningsprosjektet. FOTO: Veslemøy Nestvold

Temaet er brennaktuelt og det er mange aktører i den offentlige debatten som etterlyser mer forskning på området og konkrete erfaringer fra allerede oppførte prosjekter. Også i byggenæringen er det et stort behov for å få dokumentert  eksempler på gode løsninger. 

Bak søknaden står Lavenergiprogrammet, SINTEF Byggforsk, Boligprodusentenes forening, OBOS, Skanska, Mesterhus, Veidekke, Block Watne, Jadarhus og Fjogstadhus. Både eneboliger, rekkehus og leiligheter skal evalueres.

Myndigheter som Direktoratet for Byggkvalitet og Enova støtter også prosjektet. 9. desember ble det klart at prosjektet fikk forskningsmidler fra Norges Forskningsråds Renergi-program.

Byggeteknikk og brukeropplevelser

Gjennom prosjektet Evaluering av Boliger med Lavt Energibehov (EBLE), ønsker partnerne å undersøke reell energibruk, termisk komfort, brukeroppleverlser, byggeprosess og risiko for fukt i konstruksjoner samt kostnadseffektivitet i passivhusene. Undersøkelsene skal gi byggenæringen kunnskap om gode løsninger som fungerer både i byggeteknisk forstand og fra brukernes perspektiv.

Grunnlag for anbefalte løsninger

Anbefalingene fra prosjektet vil også kunne danne grunnlag for utvikling av produkter, anvisninger og standarder og være viktig for myndighetene ved videre utvikling av virkemidler som vil påvirke byggsektoren i en mer energi- og klimariktig retning.

Et viktig mål er å legge til rette for formidling og erfaringsoverføring fra innovative prosjekter til praktisk byggevirksomhet. Dette er grunnen til at Lavenergiprogrammet ønsker å bruke resultatene fra prosjektet til å utvikle en offentlig tilgjengelig kunnskapsbase på www.lavenergiprogrammet.no  med informasjon om anbefalte byggeløsninger, gode byggeprosesser, kostnadsbildet og forslag til kravspesifikasjoner for passivhus. Resultatene skal også kunne brukes til utarbeiding av  fritt tilgjengelig kursmateriell om passivhusbygging.


Oppdatert 24.06.2015 09:57