Skole på nett

I samarbeid med Nasjonal digital læringsarena skal Lavenergiprogrammet utvikle digitale læremidler for elever i bygg- og anleggsteknikk.


Digital læring
Om ikke lenge kan elever i bygg- og anleggsteknikk lære seg å bygge passivhus på nett.

Nasjonal digital læringsarena, NDLA, er eid av fylkeskommunene og utvikler digitale læremidler for elever i den videregående skolen. De største fagene, slik som norsk, engelsk og matematikk, har lenge hatt sine egne fagredaksjoner i NDLA. Nå står bygg- og anleggsteknikk for tur.

Lærer å bygge passivhus på nett

– Gjennom samarbeidet med NDLA ønsker vi å utarbeide undervisningsopplegg om energieffektivisering som alle videregående skoler kan bruke. Vi setter stor pris på at de ønsker formidle kunnskap som vi vet at fremtidens byggenæring vil trenge , forteller Hauge.

Referansegruppe skal sikre kvalitet

Lavenergiprogrammet har etablert en referansegruppe som skal bidra med innspill og sikre kvaliteten på det materiellet som skal utarbeides.

–       Vi ønsker at det materiellet vi utarbeider er faglig relevant, at det holder høy kvalitet og at de fungerer godt i en læringssituasjon – både for elever og lærere.  Derfor har vi fått med oss folk som har skrevet lærebøker, som selv er lærere og folk er eller har vært håndverkere, forteller Hauge

Referansegruppen for Lavenergiprogrammets skoleprosjekt består av:

  • Magne Knutsen Asdal – Avdelingsleder for byggfag ved Sam Eyde videregående skole
  • Steinar Andre Olsen – fagredaktør for elektro i NDLA avdelingsleder for bygg/elektro ved Åkrehamn videregående skole
  • Erik Wang – Daglig leder av opplæringskontoret for bygg, ByggOPP i Trøndelag
  • Knut Grønvold – lærebokforfatter og rådgiver / karriereveileder ved Eidsvoll videregående skole
  • Trine Merethe Paulsen – NDLA
  • Tommy Dyhr Petersen – Lærer  i bygg og anleggsteknikk ved Vestby videregående skole

Oppdatert 25.06.2015 14:38