Slik bygger du en passivhusvegg

I et passivhus ønsker vi å bygge veggen slik at den slipper ut minst mulig varme. Jo mindre varme som slipper ut, jo mindre energi trenger vi å bruke på å varme opp huset. For å få til dette må en passivhusvegg være godt isolert og godt tettet, og den skal ha få eller ingen kuldebroer.


Det finnes mange måter å bygge en passivhusvegg på. I denne videoen viser Magne Asdal Knutsen ved Sam Eyde videregående skole hvordan du bygger en dobbel reiseverksvegg som egner seg for passivhus.

Er veggen tett nok? Det kan du finne ut ved å trykkteste boligen

I et passivhus er kravet til lekkasjetall strengere enn i TEK10.  Det er spesielt viktig å tette godt mellom overgangen fra yttertak til yttervegg og rundt gjennomføringer.  Jo tettere veggen er, jo mindre varme slipper ut.

Lekkasjetallet sier noe hvor ofte luften skiftes ut. I et passivhus skal lekkasjetallet være maksimum 0,6 luftvekslinger per time. For å finne ut om huset er tett nok og tilfredsstiller kravet til luftlekkasjer må du gjøre lekkasjemålinger, slik som en trykktest, når bygget er ferdigstilt. Det er lurt å måle underveis i byggeperioden og etter at alle gjennomføringer er ferdige også, slik at du har muligheten til å rette opp feil.

Slik gjør du en lekkasjemåling: https://youtu.be/alAHS5Muhv0

En passivhusvegg er godt isolert

Når vi bygger en dobbel passivhusvegg slik som i filmen ovenfor vil den være isolert med 40 cm isolasjon. En vegg bygget etter TEK10 ville hatt 25 cm. Når du isolerer en passivhusvegg er det spesielt viktig å fylle ut alle hulrommene i konstruksjonen.

Se hvordan du isolerer en passivhusvegg: https://youtu.be/B8NkLhsUHFI?t=3m28s

Kuldebroer leder varme fra innsiden til yttersiden av en vegg

En kuldebro er et område som er dårligere isolert enn resten av konstruksjonen. Det kan for eksempel være en trebjelke som går gjennom en isolert vegg eller en betongkonstruksjon som går fra varm til kald side og som ikke er godt nok isolert.

Kuldebroer leder varme fra innsiden til utsiden av veggen. Kuldebroer fører derfor til høyere energiforbruk. Kuldebroer kan også gi kalde gulv og trekk. I tillegg kan kuldebroer forårsake kondens på overflater eller inne i selve veggen.  Vi bør derfor ha så få kuldebroer som mulig.

Vil du vite mer om hvordan du bygger passivhus? Bestill boka ”Prosjektering av passivhus” her: http://www.lavenergiprogrammet.no/kursmateriell/passivhus-prosjektering/


Oppdatert 25.06.2015 12:52