Sol og varme til liten nytte

I Norge bruker vi sola til å bli solbrent av, ikke til å varme opp varmtvann eller produsere strøm.


Hus med solceller
– Kona ville gjerne ha glassert takstein i stedet for den matte taksteinen som var begynt å bli stygg. Men, solceller og solfangere glinser jo like flott, humrer Tommy Pedersen. I 2014 monterte familien 10 m2 solfangere på taket og i i fjor fikk huset 25 m2 solceller . På litt over et år produserte solfangerne mellom 7000 og 8000 kWt, mens solcellene er beregnet til å produsere ca 3 500 kWt per år. Foto: Tommy Pedersen

Mens en solfanger varmer opp vann til tappevann og/eller til å varme opp huset, produserer solceller elektrisitet.

– Sammenlignet med land som Danmark og Tyskland er vi kommet veldig kort her til lands, sier generalsekretær i Solenergiforeningen, Åse Lekang Sørensen.

Mens danskene produserer rundt 564 MWth solvarme i løpet av et år,  kan vi nordmenn ikke skryte av mer enn 31 MWth. Når det gjelder solstrøm ligger vi enda lenger bak. Danskenes solceller produserer 606 MW, mens i Norge var tallet 13 MW. Det er fortsatt slik at det er frittstående solcelleanlegg (off-grid) knyttet til hytter, infrastruktur og fyrlykter det er bygget mest av i Norge.

LES OGSÅ:

Solenergiforeningens statistikk for bruk av solstrøm og solvarme i Norge

 

Kunnskap gir håndverkeren konkurransefordeler

Lavenergiprogrammet har utviklet en nettløsning for smart oppussing som kan hjelpe håndverkeren med å foreslå energiløsninger sammen med helt vanlige vedlikeholdsoppdrag, slik om å legge om taket på en bolig.

– Håndverkere med kunnskap om solenergi kan gjøre oppdraget større ved også å foreslå montering av solfangere og solceller når huseieren likevel skal investere i nytt tak, mener seniorrådgiver i Lavenergiprogrammet, Christine Molland Karlsen.

LES OGSÅ:

Smart oppussing: Dette er smart å gjøre samtidig som du legger om taket

Solenergiforeningen: Kurs i solenergi 2016

 

Teksten fortsetter under bildet

solceller solfangere
Når huseieren likevel må legge om taket, bør håndverkeren gi råd om å vurdere solfangere og solceller samtidig. Det kan lønne seg for både håndverkeren og huseiren.

Solceller har blitt mer attraktivt

De dystre tallene til tross, det er flere og flere som etterspør løsninger for å utnytte sola til å produsere strøm og varme. Prisen på solceller har falt de siste årene. I tillegg vedtok NVE nye regler for såkalte plusskunder som skal gjøre det enklere for huseiere å selge den strømmen de ikke bruker til nettet. Dette har ført til at det er blitt mer attraktivt for huseiere å montere solceller.

I takt med økt etterspørsel etter solceller, har det dukket en ny type leverandører i det norske markedet i tillegg til de tradisjonelle leverandør- og montørselskapene. Bedriften Otovo tilbyr eiere av bygg et abonnent hvor du betaler en fast sum i måneden for å få levert solstrøm.  Otovo planlegger og betaler for prosjekteringen og monteringen av solcellene og selger den strømmen byggets eier ikke bruker videre til nettet. Inntektene fra salget av overskuddstrøm deles mellom Otovo og eieren av bygget.

LES OGSÅ:

NVEs plusskundeordning: Enklere å produsere strøm selv

Markedet trenger fiks, ferdige løsninger

I 2014 kom det et notat fra Sintef Byggforsk som nettopp gjorde det til et poeng at  slike enkle, ferdigpakkede solenergiløsninger må komme på markedet for å få flere huseiere til å investere i et solvarmeanlegg.Det kjenner informasjonsansvarlig i Aventa Solar, Ingvild Skjelland, seg godt igjen i

– Det er i dag veldig enkelt å få montert en luft-til-luft varmepumpe. Den selges og monteres av samme firma, det er mulig å få utført vedlikehold og du har et sted å ringe dersom du lurer på noe. Når du skal montere et solfangeranlegg får huseieren ofte rollen som koordinator mellom den som leverer løsningen og den som monterer den. Det skaper nok utrygghet blant folk flest, tror Skjelland.

LES OGSÅ:

SINTEF Byggforsk: Suksessfaktorer for økt bruk av solvarme

 

Sender medarbeidere på kurs i Tyskland

Tyskland er i dag det landet som produserer mest solenergi i verden. Mange norske bedrifter har derfor dratt dit for å lære mer om både produkter og løsninger.  Firmaet Solpluss er ett av dem.

– Vi samarbeider med rørlegger- og elektrikerfirmaer som har vært på opplæring i Tyskland, forteller daglig leder, Yngvar Søetorp. Firmaet importerer og leverer både solfangere og solceller. Han mener at i utgangspunktet er sola godt egnet som energikilde for de fleste boliger, selv om mange tror at det er lite sol i Norge.
– Er taket ditt vendt mot sør, sørøst eller sørvest, bør du vurdere solfanger og/eller solceller, mener han.

 

Støtteordninger og tilskudd til montering av solceller og solfanger

Boligeiere kan få tilskudd fra Enova til å montere solfangere. Enova gir også støtte til huseiere som ønsker å produsere strøm fra fornybare energikilder som vind og sol. Én av forutsetningene er at arbeidet må være utført av kvalifiserte fagfolk og at huseier må kunne framvise fakturaer og kvitteringer.

Enova støtter inntil 25% av totalkostnaden (inkl. mva), hvilket betyr at huseieren kan få tilbake inntil 10 000 kroner for å montere solfanger og inntil 10 000 kroner for å montere solceller. Dersom huseier ønsker tilskudd for begge disse tiltakene, må han eller hun registrere hvert tiltak for seg.

LES OGSÅ:

Tilskudd til solfangere fra Enova

Tilskudd til elproduksjon fra Enova

 


Oppdatert 01.07.2016 15:48