Solveig Irgens slutter som daglig leder i Lavenergiprogrammet og går over i ny jobb i Direktoratet for byggkvalitet

Etter 10 år takker Lavenergiprogrammet for seg. Vi tre som har vært daglige ledere ønsker å takke alle våre lesere for engasjementet dere har vist gjennom disse årene. Nåværende daglig leder i Lavenergiprogrammet, Solveig Irgens, begynner i ny jobb i Direktoratet for byggkvalitet 1. februar.


Guro Hauge, Christine Molland Karlsen og Solveig Irgens. Foto: Dovydas Miliauskas
Tre daglige leder i Lavenergiprogrammets ti år, f.v.: Guro Hauge, Christine Molland Karlsen og Solveig M. Irgens. Foto: Dovydas Miliauskas

I statsbudsjettet for 2018 bevilget regjeringen 6,8 millioner kroner slik at Direktoratet for byggkvalitet kan videreføre Lavenergiprogrammets kompetansearbeid. Direktoratet for byggkvalitet har også tatt over fagansvaret for energi og miljø fra Husbanken og fått en tydeligere rolle som kompetansesenter for byggkvalitet.

Solveig Irgens begynner i ny jobb i Direktoratet for byggkvalitet 1. februar

1. februar går daglig leder i Lavenergiprogrammet, Solveig Irgens, over i en ny stilling i Direktoratet for byggkvalitet. Der skal hun jobbe med å utvikle verktøy for læring innenfor både energieffektivisering og andre tema knyttet til byggkvalitet.

Hva vil du lære mer om i 2018? Si din mening her!

Som et ledd i videreføringen av Lavenergiprogrammet vil Direktoratet for byggkvalitet fortsette å arrangere fagtreff for håndverkere i samarbeid med byggevarehandelen og andre aktører i byggenæringen. I 2018 vil også DiBK samarbeide med Faggruppen bygg og anlegg i NITO og Tekna om å flytte nettsidene Lavenergiprogrammet har utviklet om prosjektering av energieffektive bygg til deres nettsider.

Se fullstendig oversikt over hva som skjer med innholdet på våre nettsider i løpet av 2018 her

Inviterer deltagerne i Lavenergiprogrammet til mer samarbeid

Noe av det første som skjer etter nyttår er at Direktoratet for byggkvalitet vil arrangere et møte med alle aktørene som deltatt i  Lavenergiprogrammet de siste ti årene.

– Det samarbeidet byggenæringen og statlige etater har hatt gjennom Lavenergiprogrammet er verdt å bygge videre på. Det vil kanskje få en annen form enn i Lavenergiprogrammet, og det er jo noe av det vi ønsker å diskutere med de ulike aktørene som har deltatt, forteller fagansvarlig for energi og miljø i DiBK, Ingunn Marton.

Samarbeidspartnerne i Lavenergiprogrammet de siste 10 årene har vært:

Byggenæringens Landsforening (BNL)
Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)
Norske Arkitekters Landsforbund (NAL)
Arkitektbedriftene
Hovedorganisasjonen Virke
Norsk Teknologi /NELFO
El- og IT-forbundet
NVE
Husbanken
Statsbygg
Enova
Direktoratet for byggkvalitet

Solveig Irgens
Solveig Irgens slutter som daglig leder i Lavenergiprogrammet og begynner i ny jobb som seniorrådgiver i Direktoratet for byggkvalitet 1. februar 2018. Foto: Torbjørn Tandberg

Oppdatert 21.12.2017 10:56