Store variasjoner i energibruk

Forskningsprosjektet EBLE har evaluert flere passivhus og boliger bygget etter TEK10. Resultatene legges frem på Passivhus Norden 2015-konferansen i København i august.


Seniorforsker i Sintef Byggforsk og prosjektleder i forskningsprosjektet EBLE har evaluert 14 boliger gjennom fysiske målinger i byggene og intervjuer med beboere.
Seniorforsker i Sintef Byggforsk og prosjektleder i forskningsprosjektet EBLE har evaluert 14 boliger gjennom fysiske målinger i byggene og intervjuer med beboere. Foto: Doris Delding

Det norske forskningsprosjektet EBLE (Evaluering av Boliger med Lavt Energibehov) skal måle og evaluere energibruk og inneklima i 60 passivhus og 18 boliger bygget etter dagens standard (TEK10). Til nå har forskerne evaluert 14 av boligene gjennom fysiske målinger i byggene og intervjuer med beboere. Resultatene fra forskningen er lagt frem i en fersk fagartikkel som blir presentert på konferansen Passivhus Norden 2015 i København.

– I artikkelen presenterer vi resultater av evalueringen av fire av passivhusene og to av TEK10-husene. Her viser vi hvordan målt innetemperatur varierer på de ulike rommene samt hvordan beboerne oppfatter bokomforten. I artikkelen forklarer vi også hvorfor det er så store variasjoner i hvordan beboerne bruker energi, forteller Inger Andresen, seniorforsker i Sintef Byggforsk og prosjektleder i forskningsprosjektet EBLE.

Målingene viser at de fleste husene bruker mer energi enn det som er beregnet på forhånd. Dette gjelder både passivhusene og husene som er bygget etter TEK10.

– Forskjellen kan forklares med at folks vaner og preferanser har stor innvirkning på energibruken. Noen bruker mer teknisk utstyr enn andre eller har høy innetemperatur om vinteren.

Du kan lese mer om forskningsprosjektet EBLE her.

Myter vs. fakta om passivhus 
Interessen for energieffektive hus er stadig økende i Norge, men det er dessverre mange myter knyttet til passiv- og lavenergihus. Flere av disse tas opp i rapporten.

– Mange tror at det blir for varmt i passivhus. Våre evalueringer så langt viser at dette ikke oppleves som problem, men som i alle hus kan det også bli varmt i passivhus på varme sommerdager.

En annen myte er at man ikke kan åpne vinduer om vinteren fordi man mister for mye varme eller “punkterer” ventilasjonssystemet.

– Våre undersøkelser viser at de fleste sover med åpent vindu på soverommet hele året. Dette gir selvsagt noe høyere energibehov til oppvarming. For å unngå dette, må man ”isolere” soverommet fra resten av huset med separat ventilasjon. Foreløpig finnes det ikke gode løsninger for dette, sier Andresen og legger til:

– Det er også noen som hevder at passivhus er så “tette” at de er mer utsatt for fukt og sopp. Vi har målt fuktutviklingen inne i konstruksjonene fra ferdigstillelse og gjennom både vinter- og sommerforhold. Resultatene så langt viser at fuktnivået generelt er lavt.

Bli med på konferansen
På Passivhus Norden 2015, som vil finne stred i København i august, vil man presentere den nyeste kunnskapen om lavenergibygg, passivhus og nullenergibygg. Det blir mer enn 70 foredrag fra hele Norden om nye teknologiske løsninger og erfaringer fra prosjektering, bygging og bruk av fremtidens bygg. Her kan man lære mye nytt og treffe fremtidige samarbeidspartnere, kunder og oppdragsgivere.

Du kan melde deg på konferansen her. 


Oppdatert 22.09.2015 10:55