TEK17 – ingen endring i energireglene

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt forslag til TEK17 på høring. Departementet har ikke lagt opp til endringer i energikapitlet


Portrettfoto av Jan Tore Sanner
Jan Tore Sanner forandrer ikke på energikapitlet i forslaget til TEK 17.
Foto: Torbjørn Tandberg/ KMD

På Lavenergiprogrammets Facebookside er det mange som har lurt på om det kommer nye energiregler i TEK17. Regjeringen har i høringsforslaget ikke lagt opp til endringer i kap 14, energikapitlet. Det betyr at de nye energikravene i TEK 10 som trådte i kraft 1. januar 2016 videreføres i TEK 17.

 

Regjeringen har ønsket forenklinger i byggteknisk forskrift. I forslaget som er sendt på høring har regjeringen blant annet lempet på krav til innvendig bod og kravet som snusirkel. Her finner du høringsforslaget.

 

Stortinget har vedtatt at det skal gjøres endringer i energiforsyningsreglene, men det vil komme som et eget høringsforslag senere. Dette forslaget kan du lese mer om her


Oppdatert 24.11.2016 13:11