Nye energiregler krever oppdatert programvare

Både SIMIEN og TEK-sjekk er nå oppdatert i tråd med de nye energikravene i byggteknisk forskrift (TEK 10).


Når du prosjekterer bør du bruke et validert beregningsverktøy som beregner etter standarden NS 3031. TEK-sjekk Energi og Simien fyller disse kravene.

I versjon 6.0. av programvaren SIMIEN og i den siste versjonen av TEK-Sjekk Energi, har du nå muligheten til å beregne energibruk i henhold til både de gamle og de nye energikravene i TEK10.

De nye energikravene trådte i kraft 1.1.2016, men fram til 1.1. 2017 kan du prosjektere et bygg i tråd med de gamle energikravene.

Når skal du gjøre energiberegninger?

Energiberegninger er relevante i alle prosjektfaser fram til byggefase. Vi gjør det både for å kontrollere energistandarden i slutten av hver fase, og underveis for å optimalisere løsninger.

Les mer om bruk av energiberegningsverktøy i ulike faser av byggeprosjektet

 

 

Illustrasjon energitiltak i prosjektering av passivhus
Skal du i gang med å prosjektere et bygg i tråd med de nye energikravene i TEK 10? Energiberegningen gir deg fasiten: Er prosjektet innenfor kravene? Hvis ikke, må du endre design og beregne på nytt. Mange enkelttiltak til sammen må til for at bygget du prosjekterer skal tilfredsstille kravene i være seg TEK 10 eller standardene for passivhus (NS 3700 for boliger og NS 3701 for yrkesbygg).

 

Arkitekt? Bruk energiberegninger i konseptutviklingen

Mange arkitekter kvier seg for å bruke energiberegningsverktøy og overlater dette til en bygningsfysiker eller VVS-ingeniør. Og ja, energiberegninger er ikke fortrinnsvis arkitektens oppgave. Likevel: For å forsikre deg om at bygget du skal tegne både får et flott arkitektonisk uttrykk og samtidig blir et energieffektivt bygg, bør du som arkitekt bruke energiberegninger som en integrert del av konseptutviklingen.

Syv viktige spørsmål du bør stille deg selv i tidlig fase av et energieffektivt byggeprosjekt

 

Få svar på om bygget ditt oppfyller kravene i TEK

Resultater fra energiberegning utført i TEK-sjekk eller SIMIEN gjør det enkelt å se om bygget oppfyller de nye energikravene i TEK 10, eller kravene som er definert i passivhusstandarden (NS 3700/NS 3701). Du kan også kjøre en simulering av energibehovet for bygget ditt og få ut et årlig energibudsjett, månedlig energibehov og varmetapsbudsjett. Energimerking er obligatorisk for alle nye bygninger, og ved salg eller utleie av boliger og yrkesbygg. En energiberegning gir deg energimerke for bygget ditt.

Slik analyserer du resultatene fra en energiberegning

Skjermbilde fra SIMIEN
Skjermbilde fra SIMIEN: Verdier som er innenfor kravene blir markert med grønn farge i SIMIEN.
Skjermbilde fra SIMIEN
Skjermbilde fra SIMIEN. Røde verdier betyr at du ikke oppfyller kravene. Du må derfor endre design og beregne på nytt.

Oppdatert 14.03.2016 17:13