Tømrere kan mest om nye energikrav. Elektrikerne må skjerpe seg!

Tømrere er bedre enn både arkitekter og ingeniører når det kommer til kunnskap om de nye energikravene i TEK 10. Elektrikere og rørleggere kommer dårligst ut i Lavenergiprogrammets nye kunnskapsundersøkelse.


Tømrermester Torstein Lium Foto Torbjørn Tandberg
Tømrermester Torstein Lium har allerede satt seg inn i de nye energikravene i TEK 10. Foto: Torbjørn Tandberg

Elektrikere og rørleggere bommet på over halvparten av de tolv spørsmålene i kunnskapsundersøkelsen Respons Analyse har utført på oppdrag for Lavenergiprogrammet. Tømrerne kom best ut med 7,7 riktige svar av 12 mulige.

– Likevel har også tømrerne en viktig oppgave foran seg, mener daglig leder Christine M. Karlsen i Lavenergiprogrammet. Nå må håndverkere og entrepenører sette seg ordentlig inn i de nye energikravene i byggteknisk forskrift, slår hun fast.

Test deg selv! Hvor mye kan DU om energi i bygg?

Selv om noen av spørsmålene i årets undersøkelse er endret, er det fortsatt tømrerne som har best kunnskap om de temaene vi har spurt om. Både for elektrikerne og rørleggerne ser vi en liten nedgang i kunnskapen med årets sett av utsagn, sammenlignet med de vi har hatt i de tidligere undersøkelsene. For elektrikerne har gjennomsnittlig antall riktige svar ikke vært lavere enn ved årets måling.

Myten om tykkere vegger

Over halvparten av både de utførende og prosjekterende er av den oppfatning at alle nye boliger nå må bygges med mer enn 20 cm isolasjon i veggene for å tilfredsstille de nye energikravene. Dette er en myte. Det er fortsatt fullt mulig å bygge nye boliger uten å øke isolasjonstykkelsen, men da må energieffektiviteten til andre bygningsdeler økes. Flere av ferdighusprodusentene har valgt å beholde den samme veggtykkelsen som tidligere.

Slik velger Norges største boligprodusenter å bygge med nye energikrav

 

Kunnskap i retur

Til tross for at elektrikere er den gruppen som deltar mest på kurs og annen opplæring, er det litt nedslående å konstatere at de scorer dårligere på kunnskap om energi i bygg nå enn i den forrige undersøkelsen Lavenergiprogrammet gjennomførte i 2015.

– Vi vet at tetthet blir viktigere og viktigere og samarbeidet mellom ulike fagggrupper på byggeplass er viktig for å klare kravet til lekkasjetall. Derfor er det viktig at både elektrikere og rørleggere kjenner til dette, mener Molland Karlsen.

Undersøkelsen viser at det er de største bedriftene som i størst grad tar tak i dette og gjennomfører kompetansehevende tiltak internt i bedriften.

Fagtreff over hele landet om den nye energikravene

I høst arrangerte Lavenergiprogrammet arrangert 40 fagtreff for byggmestere om de nye energikravene i TEK 10. Denne våren står 30 nye fagtreff på programmet.

Her kan du melde deg på fagtreff for byggmestere

I samarbeid med NELFO jobber Lavenergiprogrammet med å få på plass fagtreff om de nye energikravene spesielt myntet på elektrikere.

– Vi håper naturligvis at elektrikerne kjenner sin besøkelsestid og kommer på fagtreffene for å bli oppdatert på hvilke energikrav også de må kjenne til.

Er du elektriker? Meld din interesse for fagtreff om nye energikrav her!

 

Les hele kunnskapsundersøkelsen her


Oppdatert 25.01.2017 16:25