Tre kjappe om energieffektivisering

Hvordan kan norske bedrifter heve sin kompetanse innen energieffektivisering? Og hva er det som skal til for å lykkes i markedet? Vi har snakket med fire fagpersoner om temaet.


Frank Jaegtnes, Vice President Renewables i UMOE og og styreleder i Interessegruppen for energieffektivisering i NELFO

Portrett av Frank Jaegtnes

1: Hvordan jobber din bedrift med å heve kompetansen innen energieffektivisering?
Umoe AS ser på energieffektivisering og overgangen til fornybar energi som viktig virkemiddel i det grønne skiftet. Både gjennom Umoe AS og datterselskapet Sønnico AS arbeider vi med å heve kompetansen på området. I Sønnico AS var det i 2014 syv medarbeidere som gjennomførte energirådgiverutdanningen i regi av Fagskolen i Telemark. I tillegg jobbes det aktivt i begge selskapene med å heve den generelle kompetansen rundt energieffektivisering.

2: Hvilke tema er det størst behov for å lære noe om? 
De fleste selskaper sitter med god teknisk kompetanse rundt energieffektivisering. Utfordringen ligger mer på den kommersielle siden gjennom forståelse for forretningsmodeller samt evnen til å drive rådgivende salg ut mot kundene. Vi blir fort opphengt i teknikken og glemmer hvilken merverdi dette skal ha for kunden.

3: Hva mener du må til for å lykkes i markedet for energieffektivisering?
Trinn én er å ta rollen som aktiv rådgiver ovenfor kunden. Videre må vi tørre å tenke løsninger og helhet. Det kan være lurt å søke strategiske samarbeidspartnere på tvers av byggfagene for å kunne tilby helhetlige løsninger. De politiske rammebetingelsene for energieffektivisering beveger seg i riktig retning.

Harald Amundsen, rådgiver i Brødrene Dahl

Portrett av Harald Amundsen

1: Hvordan jobber din bedrift med å heve kompetansen innen energieffektivisering?
Brødrene Dahl satser tungt på kompetansebygging og har en egen avdeling innen energi og klima som jobber med kursing av både egne medarbeidere og våre kunder. Den faglige utviklingen i rørbransjen går raskt. Alle aktører i bransjen må fornye sin kompetanse for å kunne beholde sin markedsposisjon og gripe de mulighetene som finnes.

2: Hvilke tema er det størst behov for å lære noe om?
Rehabilitering er et viktig tema som har et stort markedspotensial. Dimensjonering av varmeanlegg og omlegging til fornybare energikilder krever høy kompetanse for å få velfungerende anlegg, og det er viktig å skape trygghet for håndverkeren som skal selge og utføre jobben. Kursing og praktisk øving på konkrete systemløsninger er derfor viktig.

3: Hva mener du må til for å lykkes i markedet for energieffektivisering?
Fokus på kompetanse bør stå sentralt. Dette er et marked i vekst og det ligger et stort potensial for de som tør å satse på dette.

Ole Johan Krosby, salgssjef i Flexit

Portrett av Ole Johan Krosby

1: Hvordan jobber din bedrift med å heve kompetansen innen energieffektivisering?
I 2014 sendte vi våre selgere på kurs i energieffektivisering av boliger i regi av Bolig Enøk. I tillegg holder vi oss oppdatert via nett, faglitteratur og bransjeblader. Dessuten har vi ansatt flere nye medarbeidere de siste årene med spesialkompetanse på disse «nye» fagområdene.

2: Hvilke tema er det størst behov for å lære noe om? 
For oss er det viktig å lære mer om områder utenfor vårt eget fagfelt «ventilasjon». Det vil da for eksempel være å lære mer om energi, miljø, oppvarming og få en generell bygningsmessig forståelse.

3: Hva mener du må til for å lykkes i markedet for energieffektivisering?
Kompetanse er det aller viktigste, i tillegg til å kunne se helheten i et bygg. Vi ønsker å gjøre det enklere for både våre kunder og våre kunders kunder å ta det rette valget. Det er mye uvitenhet innenfor området ”energieffektivisering”, noe som betyr at det er behov for mye informasjon og markedsføring for å få dette ut i markedet. Produktene finnes allerede.

Tore Pettersen, daglig leder i Byggmester1

Portrett av Tore Pettersen

1: Hvordan jobber din bedrift med å heve kompetansen innen energieffektivisering?
Hos oss er tre av fem ansatte godkjente energirådgivere og vi har en stor interesse for temaet. Vi har vært med på noen frokostmøter på Universitetet i Agder om «Moltemyrprosjektet», vi leser oss opp på nye produkter som er aktuelle og følger selvfølgelig med på nyhetsbrevene fra Lavenergiprogrammet. Ny kunnskap som vi tilegner oss deler vi med hverandre. Vi diskuterer hvordan vi skal bruke nye løsninger og på hvilke av våre prosjekter vi kan bruke de.

2: Hvilke tema er det størst behov for å lære noe om?
Vi jobber mye med rehabilitering og energioppgradering av eksisterende boligmasse. For oss er det viktig at kunden skjønner hvor viktig det er å ha god ventilasjon. De fleste bruker penger på nye vinduer, dører samt isolasjon i vegger og på loft. Ventilasjon av boligen derimot er vanskeligere å selge inn. Her er det en bred skepsis blant folket. Dette er et tema som vi alle kan lære mer om, særlig på rehabiliteringsmarkedet.

3: Hva mener du må til for å lykkes i markedet for energieffektivisering?
Det er viktig med god informasjon ut i markedet fra pålitelige kilder og at det finnes gode støtteordninger. Rehabiliteringsmarkedet er stort, og det er viktig at fagfolk kan følge opp sine kunder med riktig og tilpasset informasjon.


Oppdatert 23.06.2015 09:42