Trondheim kartlegger alle passivhus

Trondheim kommune har nå laget et kart over energismarte bygninger i byen. Her kan fagfolk og interesserte innbyggere klikke seg inn og lese om foreløpig 18 prosjekt.


Kartet deler bygningene inn i fem kategorier; boliger, helse/omsorg/utdanning, kontor, service/handel og verksted/industri/lager. Enkelte av byggene har passivhusstandard, mens andre ikke er fullt så gjerrige på energi, skriver Framtidas Byer på sine hjemmesider.

Felles for alle er imidlertid at de er miljøvennlige og smarte bygg med spennende, tekniske løsninger som kan være til inspirasjon.

Det er både private og offentlige bygninger blant de 18 prosjektene. Kartet omfatter både ferdige bygg og prosjekt under utbygging.

Her er tre eksempler:

  • Miljøbyen Granåsen ligger an til å bli det største boligfeltet med passivhus i Norge. De første husene er ferdige. Fullt utbygd skal området omfatte nærmere 300 boliger med passivhusstandard.
  • KLP Eiendoms Miljøbygg i Teknobyen like utenfor Trondheim sentrum er et av Enovasforbildebygg. Miljøbygget er trolig Norges mest energieffektive kontorbygning, ifølge eieren.
  • Kunnskapssenteret ved St. Olavs hospital reiser seg nå på tomta etter den gamle høyblokka ved sykehuset. Bygget blir banebrytende i sykehussammenheng. Det skal inneholde både sykehusfunksjoner og store arealer for høgskole og universitet.

I framtida blir det flere og enda mer miljøvennlige bygg i Trondheim.

Trondheim kommune planlegger en klimanøytral bydel på Brøset. Der blir det foreslått ca 1 500 boenheter som skal produsere mer energi enn de bruker.


Oppdatert 23.06.2015 09:58