Trygge valg av varmeløsning

Robuste løsninger og leverandører som er forutsigbare over tid er viktig for valg av varmeløsning, ifølge deltakere i EBLE-prosjektet.


Torstein Fjogstad. FOTO: Hilde Kari Nylund
– Luft til væske-varmepumpe er et kjent system, og det er lett å bytte ut hvis noe går i stykker, poengterer Torstein Fjogstad i Fjogstad-Hus. Foto: Hilde Kari Nylund

En av utbyggerne med pilotprosjekt i EBLE (Evaluering av Boliger med Lavt Energibehov) er Jardarhus, som har brukt sitt ISOBO Aktiv-konseptet som et forskningsprosjekt for bedriften sjøl.

– Vi valgte å ha flest mulig tekniske løsninger for å lære, og for å ”røyke ut” leverandørene vi har, forteller teknisk leder Geir Sandsmark. ISOBO Aktiv har blant annet solfangere, solceller og væske til vann-varmepumpe. Erfaringene fra prosjektet har vært nyttige for å velge løsninger til fire eneboliger på Rossåsen i Figgjo.

– Vi følte oss mest komfortable med å velge luft til væske-varmepumpe, fastslår Sandsmark.

Vel så viktig for boligprodusentene er det å føle seg trygg på leverandøren.

– Vi bruker leverandører som har vært i markedet en tid, så vi vet at de leverer også om fem år. Det er viktig i forhold til oppfølging og service, poengterer Sandsmark.

– Minst mulig avansert
Fjogstad-Hus hadde tatt høyde for alle muligheter i byggemeldingsfasen for sine ni eneboliger på Rossåsen, med alt fra solpanel til vindmøller. Senere er mye skrellet vekk.

– Vår tilnærming var å gjøre prosjektet minst mulig avansert og bygge videre på det vi kan fra før av, forteller byggeleder Torstein Fjogstad. Solpanel ble valgt bort på grunn av lokal topografi.

– Vi falt ned på luft til væske-varmepumpe. Det er et kjent system, og det er lett å bytte ut hvis noe går i stykker, poengterer Fjogstad. Alle boligene har nå vært i bruk minst ett år. Radiatorer har etter hvert blitt erstattet med viftekonvektor fordi forbrukerne opplevde at radiatorene ikke ga nok varme.

Også Fjogstad vektlegger langsiktighet i forhold til leverandører.

– Vi hadde tall for behov, og gikk til den største av våre lokale leverandører. De snudde seg videre til ABK AS, som sto for leveranse og egentlig prosjektering av hele varmeanlegget, opplyser han. Leverandøren stilte også opp da det viste seg at varmepumpene var installert med feil programvare.

Standard-pakker
Mesterhus har valgt luft til vann-varmepumpe for to eneboliger på Snåsa, mens 34 rekkehus på Mortensrud i Oslo får solfangere.

– Dette er kjente og trygge løsninger, i hvert fall til en viss grad, sier teknisk sjef Christoffer Aas Clementz. Han mener også det er en fordel å velge leverandører som er store nok til å kunne følge opp hvis det oppstår problemer.

Mesterhus jobber med å lage standard pakkeløsninger for tekniske anlegg, opp til visse boligstørrelser.

– Byggmestere kan ikke dette, så vi må tilrettelegge for dem, understreker teknisk sjef Clementz. Han mener det er viktig at de blir bedre kjent med og føler seg trygge på varmeløsningene.

– Da er det mye større sjanse for at de klarer å selge det inn, og kunden vil også bli trygg på valget. Her tror jeg vi har en jobb å gjøre, sier Clementz.


Oppdatert 25.06.2015 11:32